21:10:05 Europe / Stockholm
2024-04-16 10:45:46
Flaggningsmeddelande i Tobii Dynavox AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556914-7563 Tobii Dynavox AB
InstrumentSE0017105620 Aktie
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier5 264 053
Antal rösträtter5 264 053
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-04-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 714 053
 - direkt innehavda rösträtter4 714 053
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,4959 %
 - direkt innehavda rösträtter4,4959 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,4959 % 4 714 053
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,4959 % 4 714 053
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.