10:28:57 Europe / Stockholm
2020-10-16 15:08:26
Flaggningsmeddelande i Veoneer, Inc.

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent971300-0249 Veoneer, Inc.
InstrumentSE0011115963 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier5 793 056
Antal rösträtter5 793 056
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 375 840
 - direkt innehavda rösträtter5 375 840
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,82 %
 - direkt innehavda rösträtter4,82 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,82 % 5 375 840
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,82 % 5 375 840
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 375 840
 - andel av rösträtter4,82 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohanna Lindlöf
 - telefon08-7012058
 - mejljoli53@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.