19:42:19 Europe / Stockholm
2024-02-12 14:56:49
Flaggningsmeddelande i Volati AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556555-4317 Volati AB
InstrumentSE0009143662 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier4 119 911
Antal rösträtter4 119 911
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-02-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 944 911
 - direkt innehavda rösträtter3 944 911
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,86964 %
 - direkt innehavda rösträtter4,95798 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,95798 % 3 944 911
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,95798 % 3 944 911
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.