03:28:44 Europe / Stockholm
2020-10-16 18:37:08
Flaggningsmeddelande i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556878-5538 Wästbygg Gruppen AB (publ)
InstrumentSE0014453874 B
InnehavareM2 Asset Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier19 449 000
Antal rösträtter9 893 250
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2020-10-13
Gränsvärde för antal aktier66,67 %
Gränsvärde för rösträtter66,67 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier19 449 000
 - direkt innehavda rösträtter9 893 250
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier62 %
 - direkt innehavda rösträtter61 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 161 % 19 449 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT61 % 19 449 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter9 893 250
 - andel av rösträtter62 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnRutger Arnhult
 - telefon0704582470
 - mejlrutger@klovern.se
 
Kommentar
Passiv flaggnng. Ingen transaktion skedd. Minskning med anl. av börsnotering.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.