02:59:40 Europe / Stockholm
2020-10-16 19:32:53
Flaggningsmeddelande i Wästbygg Gruppen AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556878-5538 Wästbygg Gruppen AB (publ)
InstrumentSE0014453874 A&B
InnehavarePino Förvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 501 000
Antal rösträtter6 043 500
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-13
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 938 500
 - direkt innehavda rösträtter4 481 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,2 %
 - direkt innehavda rösträtter12,16 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 112,16 % 1 938 500
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT12,16 % 1 938 500
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJörgen Andersson
 - telefon0703233202
 - mejljorgen.andersson@wastbygg.se
 
Kommentar
Transaktion i samband med IPO.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.