11:26:57 Europe / Stockholm
2023-06-02 16:58:17
Flaggningsmeddelande i Xbrane Biopharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556749-2375 Xbrane Biopharma AB
InstrumentSE0007789409 Share
InnehavareFutur Pension Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 407 825
Antal rösträtter1 407 825
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2023-06-01
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 408 825
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 408 825
Andel
 - aktier4,8221 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,8221 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,8221 % 1 408 825
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,8221 % 1 408 825
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFutur Pension Försäkringsaktiebolag
 - antal rösträtter1 408 825
 - andel av rösträtter4,8221 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 408 825
 - andel av rösträtter4,8221 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.