16:41:22 Europe / Stockholm
2024-02-14 13:35:43
Flaggningsmeddelande i Xbrane Biopharma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556749-2375 Xbrane Biopharma AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-02-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 302 126
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 302 126
Andel
 - aktier4,36803 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,36803 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,36803 % 1 302 126
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,63192 % 188 378
 
TOTALT4,99995 % 1 490 504
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 490 504
 - andel av rösträtter4,99995 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt avyttrat de aktuella värdepapperna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.