21:04:12 Europe / Stockholm
2024-04-24 09:33:24
Korrigering flaggningsmeddelande i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent559262-7516 BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB
InstrumentSE0016798581 Shares
InnehavareSSCP Bygger Holdings S.C.A.
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-04-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kommentar
Other: Takeover offer. SSCP Bygger Holdings S.C.A. and its wholly-owned subsidiary SSCP Byggest S.à r.l. are, directly or indirectly, part of the bid consortium that, through Giant Sweden Bidco AB, has made a public offer to the shareholders of BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB. On 19 April 2024, Giant Sweden Bidco AB announced that it completes the public offer and that all 42,598,137 shares, representing 19.48086 per cent of the total number of shares and votes in BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB, held by SSCP Byggest S.à r.l. will be contributed to Giant Sweden Bidco AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.