13:03:34 Europe / Stockholm
2020-10-06 16:04:16
Korrigering flaggningsmeddelande i Getinge AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556408-5032 Getinge AB
InstrumentSE0000202624 Ordinary shares
InnehavareSchroders plc
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningMakulerad
Datum2020-09-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier12 745 420
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter12 745 420
Andel
 - aktier5,01487 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,01487 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,01487 % 12 745 420
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,03436 % 87 319
 
TOTALT5,04923 % 12 832 739
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSchroder Investment Management (Hong Kong) Limited
 - antal rösträtter77 697
 - andel av rösträtter0,03057 %
 - bolagSchroder Investment Management (Switzerland) AG
 - antal rösträtter214 400
 - andel av rösträtter0,08435 %
 - bolagSchroder & Co. Limited
 - antal rösträtter1 287
 - andel av rösträtter0,00051 %
 - bolagSchroder Investment Management Limited
 - antal rösträtter12 539 355
 - andel av rösträtter4,9338 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter12 832 739
 - andel av rösträtter5,04923 %
 
Kommentar
Makulerad
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.