09:58:02 Europe / Stockholm
2020-10-13 15:57:14
Korrigering flaggningsmeddelande i Sinch AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent556882-8908 Sinch AB (publ)
InstrumentSE0007439112 Common stock
InnehavareThe Capital Group Companies, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningMakulerad
Datum2020-10-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 970 625
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 970 625
Andel
 - aktier5,04066 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,04066 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,04066 % 2 970 625
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,04066 % 2 970 625
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCapital Research and Management Company
 - antal rösträtter2 843 211
 - andel av rösträtter4,82446 %
 - bolagCapital International, Inc.
 - antal rösträtter127 414
 - andel av rösträtter0,2162 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 970 625
 - andel av rösträtter5,04066 %
 
Kommentar
Cancelled due to revised outstanding shares.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.