05:44:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorTjänster
IndustriFordon & Transport
Finnair är ett finskt flygbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av resmål till och från Europa och till en stor del av världens kontinenter. Flygningarna återfinns huvudsakligen runtom Norden, Europa och Asien. Utöver reguljära flygningar erbjuds långdistansflyg. Bolaget startade 1923 och har sitt huvudkontor i Vantaa.

Kalender

2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning FIA1S 0.00 EUR
2020-05-29 Årsstämma 2019
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-21 Ordinarie utdelning FIA1S 0.27 EUR
2019-03-20 Årsstämma 2018
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning FIA1S 0.30 EUR
2018-03-20 Årsstämma 2017
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 Ordinarie utdelning FIA1S 0.10 EUR
2017-03-16 Årsstämma 2016
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Ordinarie utdelning FIA1S 0.00 EUR
2016-03-17 Årsstämma 2015
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Ordinarie utdelning FIA1S 0.00 EUR
2015-03-25 Årsstämma 2014
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-28 Ordinarie utdelning
2013-03-28 Ordinarie utdelning
2012-03-29 Ordinarie utdelning
2011-03-25 Ordinarie utdelning
2010-04-01 Ordinarie utdelning
2009-03-27 Ordinarie utdelning
2008-03-28 Ordinarie utdelning
2007-03-23 Ordinarie utdelning
2006-03-24 Ordinarie utdelning
2005-03-24 Ordinarie utdelning
2004-04-08 Ordinarie utdelning
2003-04-10 Ordinarie utdelning
2002-04-12 Ordinarie utdelning
2001-04-20 Ordinarie utdelning
2000-08-25 Ordinarie utdelning FIA1S 0.25 EUR
1999-08-26 Ordinarie utdelning FIA1S 0.25 EUR
1998-08-21 Ordinarie utdelning
1997-08-22 Ordinarie utdelning
1996-08-22 Ordinarie utdelning
2020-03-06 08:00:00

Finnair Oyj                           Sijoittajauutinen                                          6.3.2020 klo 9.00

Matkustajakäyttöaste heikkeni helmikuussa vertailukaudesta koronaviruksen vuoksi; liikenneluvut olivat negatiivisia lähinnä Aasiassa

Finnair kuljetti helmikuussa 1 035 000 matkustajaa eli 4,0 % enemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi helmikuussa 2,9 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 1,7 %. Karkauspäivästä aiheutui helmikuussa noin 3 prosentin kasvuvaikutus kuljetettuihin matkustajiin, kapasiteettiin ja myytyihin henkilökilometreihin, sillä lentopäiviä oli yksi enemmän kuin vertailukaudella. Matkustajakäyttöaste laski 3,6 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 76,1 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 7,1 % vertailukaudesta, mikä johtui koronavirusliitännäisistä reitti- ja vuoroperuutuksista. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi vuoteen 2019 verrattuna 33,6 % maaliskuussa 2019 avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 11,4 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui erityisesti Lontoon-reitille. Kotimaanliikenteen kapasiteetti nousi 2,2 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 13,3 % Aasian-liikenteessä, mutta nousivat 32,3 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 8,3 % Euroopan-liikenteessä ja 6,9 % kotimaanliikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 78,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 81,2 %, Euroopan-liikenteen 73,5 % ja kotimaanliikenteen 64,9 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 14,8 %, mutta nousivat Pohjois-Amerikan-liikenteessä 32,1 %, Euroopan-liikenteessä 8,9 % ja kotimaanliikenteessä 4,9 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat helmikuussa 2,3 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 13,4 %. Laskut johtuivat pääosin koronaviruksesta. Yleinen maailmankaupan epävarmuus ja koronaviruksen vaikutukset painoivat edelleen helmikuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, mikä näkyi erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa.

Finnairin lennoista 86,1 % (74,4 %) saapui helmikuussa aikataulussa.

Maaliskuun 2020 liikennetiedote julkaistaan tiistaina 7.4.2020. 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet helmikuu 2020

  helmikuu muutos vuoden muutos %
% 2020
alusta
Koko liikenne        
yhteensä
Matkustajat 1 000 1 035,0 4,0 2 156,9 7,7
Tarjotut 3 424,4 2,9 7 406,6 6,9
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 2 607,6 -1,7 5 712,8 5,2
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 76,1 -3,6p 77,1 -1,2p
%
Rahti ja posti tn 10 087,5 -13,3 22 748,0 -3,7
Tarjotut 496,4 1,2 1 085,8 5,9
tonnikilometrit
Myydyt 297,0 -4,5 653,4 2,8
tonnikilometrit
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 161,4 -14,8 385,2 -2,3
Tarjotut 1 574,2 -7,1 3 604,5 1,8
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 1 242,4 -13,3 2 937,9 -1,4
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 78,9 -5,6p 81,5 -2,6p
%
         
Euroopan        
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 600,9 8,9 1 236,0 10,7
Tarjotut 1 320,7 11,4 2 724,4 10,6
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 970,8 8,3 1 981,9 10,7
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 73,5 -2,1p 72,7 0,0p
%
         
Pohjois-Amerikan        
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 32,3 32,1 65,8 26,8
Tarjotut 310,5 33,6 646,6 29,4
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 252,1 32,3 515,8 27,6
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 81,2 -0,8p 79,8 -1,1p
%
         
Kotimaan        
reittiliikenne
Matkustajat 1 000 240,4 4,9 469,8 6,8
Tarjotut 219,0 2,2 431,1 1,0
henkilökilometrit
milj,
Myydyt 142,2 6,9 277,1 9,4
henkilökilometrit
milj,
Matkustajakäyttöaste 64,9 2,9p 64,3 4,9p
%
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan 2 252, -0,4 5 093,6 10,7
rahtiliikenne tn 8
- Pohjois-Amerikan 983,2 40,7 1 940,7 43,8
rahtiliikenne tn
- Asian rahtiliikenne 6 813, -21,0 15 635,4 -11,0
tn 6
- Kotimaan 37,9 -22,5 78,4 -24,9
rahtiliikenne tn
Rahti 10 -13,3 22 748,0 -3,7
reittiliikenteessä 087,5
yhteensä
Rahtilento tn** 0 0 0 0
Kokonaisrahti- ja 10 -13,3 22 748,0 -3,7
posti tn 087,5
Tarjotut 122,3 -2,3 273,1 4,4
rahtitonnikilometrit*
milj,
Myydyt 63,8 -13,4 142,3 -5,0
rahtitonnikilometrit
milj,
Tarjotut 122,3 -2,3 273,1 4,4
reittiliikenteen
rahtitonnikilometrit*
milj,
Myydyt 63,8 -13,4 142,3 -5,0
reittiliikenteen
rahtitonnikilometrit
milj,
Rahtiliikenteen 52,2 -6,7p 52,1 -5,2p
kokonaiskäyttöaste* %
- Pohjois-Amerikan 68,6 5,5p 65,6 6,6p
rahtiliikenteen
käyttöaste* %
- Aasian 55,9 -8,4p 55,3 -7,7p
rahtiliikenteen
käyttöaste* %
Reittiliikenteen 52,2 -6,7p 52,1 -5,2p
rahdin
kokonaiskäyttöaste* %
             

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä