23:05:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Fleming Properties är ett fastighetsbolag med fokus på att äga och förvalta kontorsfastigheter i Helsingfors. Bolaget förvaltar idag kontorslokaler där SOK, S-gruppens administrativa organisation, är bolagets största hyresgäst. Fleming Properties erbjuder sina aktieägare ett transparent fastighetsägande med målsättning om en långsiktig totalavkastning över tid.

Kalender

2021-12-29 Kvartalsutdelning FLMNG 1.70767
2021-09-29 Kvartalsutdelning FLMNG 1.80812
2021-06-29 Kvartalsutdelning FLMNG 1.70767
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Kvartalsutdelning FLMNG 1.80812
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-29 Kvartalsutdelning FLMNG 1.7102
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Kvartalsutdelning FLMNG 1.907766
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Kvartalsutdelning FLMNG 1.777775
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Kvartalsutdelning FLMNG 1.947384
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Extra Bolagsstämma 2019
2021-02-23 11:54:18
Fjärde kvartalet oktober - december 2020
 • Hyresintäkterna uppgick till 1 764 TEUR (1 568 TEUR)
 • Driftnettot uppgick till 1 460 TEUR (1 363 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 82,77 % (86,92 %)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 979 TEUR (900 TEUR)
 • Periodens resultat uppgick till 972 TEUR (2 091 TEUR)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 938 TEUR (-1 562 TEUR)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-12-31 till 131 000 TEUR (130 000 TEUR)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,03 ggr (4,62 ggr)
 • Belåningsgraden uppgick till 59,54 % (59,66 %)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 10,02 EUR (9,94 EUR)
Perioden januari - december 2020
 • Hyresintäkterna uppgick till 7 132 TEUR (1 568 TEUR)
 • Driftnettot uppgick till 6 071 TEUR (1 363 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 85,12 % (86,92 %)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 332 TEUR (900 TEUR)
 • Periodens resultat uppgick till 3 638 TEUR (2 091 TEUR)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 011 TEUR (-1 562 TEUR)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-12-31 till 131 000 TEUR (130 000 TEUR)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,45 ggr (4,62 ggr)
 • Belåningsgraden uppgick till 59,54 % (59,66 %)
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 10,02 EUR (9,94 EUR)

(Fastigheterna förvärvades 9 oktober 2019 varpå jämförelsetalen för 2019 helår och Q4 2019 är identiska.)