14:10:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-01 15-10 2023-Q3
2023-08-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 15-10 2023-Q1
2023-04-06 Bonusutdelning FODELIA 0.03
2023-04-06 Ordinarie utdelning FODELIA 0.03 EUR
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 15-10 2022-Q3
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning FODELIA 0.04 EUR
2022-05-03 15-10 2022-Q1
2022-04-12 Årsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-21 Ordinarie utdelning FODELIA 0.07 EUR
2021-04-20 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-28 Ordinarie utdelning FODELIA 0.07 EUR
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Fodelia drivs som ett holdingbolag med verksamhet inom livsmedelsbranschen. Inom koncernen återfinns ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning som erbjuder ett utbud av snacks och färdiglagade måltider. Produkterna säljs via flertalet återförsäljare och grossister. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Pyhäntä.
2023-02-08 07:00:00

Fodelia Oyj Yhtiötiedote 8.2.2023 klo 8.00

FODELIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-JOULUKUUSSA 23 PROSENTTIA, KOHONNEET KUSTANNUKSET LASKIVAT KANNATTAVUUTTA

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021 ja ovat samaa yksikköä.

Tammi-joulukuun 2022 yhteenveto
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 23,0 % ja oli 41 621 tuhatta euroa (33 843 tuhatta euroa)
 • Konsernin käyttökate oli 2 870 tuhatta euroa ja 6,9 % liikevaihdosta (2 599 ja 7,7 % liikevaihdosta)
 • Konsernin liikevoitto oli 1 107 tuhatta euroa ja 2,7 % liikevaihdosta (1 375 ja 4,1 %)
 • Konsernin tilikauden tulos oli 8 tuhatta euroa ja 0,0 % liikevaihdosta (653 ja 1,9 %)
Heinä-joulukuun 2022 yhteenveto
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 25,2 % ja oli 22 190 tuhatta euroa (17 719)
 • Konsernin käyttökate oli 1 594 tuhatta euroa ja 7,2 % liikevaihdosta (1 741 ja 9,8 %)
 • Konsernin liikevoitto oli 652 tuhatta euroa ja 2,9 % liikevaihdosta (1 219 ja 6,9 %)
 • Konsernin tilikauden tulos oli -23 tuhatta euroa ja -0,1 % liikevaihdosta (700 ja 4,0 %)
Loka-joulukuun 2022 yhteenveto
 • Konsernin liikevaihto kasvoi 26,2 % ja oli 11 266 tuhatta euroa (8 928)
 • Konsernin käyttökate oli 1 000 tuhatta euroa ja 8,9 % liikevaihdosta (765 ja 8,6 %)
 • Konsernin liikevoitto oli 502 tuhatta euroa ja 4,5 % liikevaihdosta (401 ja 4,5 %)
 • Konsernin katsauskauden tulos oli 13 tuhatta euroa ja 0,1 % liikevaihdosta (174 ja 2,0 %)

Hallitus esittää, että yhtiö maksaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,03 euron lisäosingon maksamisesta.

Ohjeistus vuodelle 2023

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 45-52 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Ennusteeseen tuo epävarmuutta Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja yleiseen hintatasoon sekä mahdollinen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten lisääminen.

Avainluvut

Konserni 10 10 Muutos 7-12/ 7-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos
-12/ -12/ -% 2021 -% 2021 -%
2022 2021
2022 2022
Liikevaihto 11 8 928 26,2 22 17 25,2 41 33 23,0
266 190 719 621 843
Käyttökate 1 000 765 30,7 1 594 1 741 -8,5 2 870 2 599 10,4

    % liikevaihdosta 8,9 8,6 7,2 9,8 6,9 7,7
EBITA 613 481 27,4 853 1 378 -38,1 1 468 1 695 -13,4

    % liikevaihdosta 5,4 5,4 3,8 7,8 3,5 5,0
Liikevoitto 502 401 25,2 652 1 219 -46,5 1 107 1 375 -19,5

    % liikevaihdosta 4,5 4,5 2,9 6,9 2,7 4,1
Tilikauden tulos 13 174 -92,5 -23 700 -103,3 8 653 -98,8
    % liikevaihdosta 0,1 2,0 -0,1 4,0 0,0 1,9
Osakekohtainen tulos, 0,00 0,02 0,00 0,09 0,0 0,09

Omavaraisuusaste % 46,8 37,9 46,8 37,9 46,8 37,9
Nettovelkaantumisaste 45,5 114,0 45,5 114,0 45,5 114,0
%
Oman pääoman tuotto % 0,4 7,1 -0,4 14,2 0,1 6,6
Sijoitetun pääoman 5,1 6,3 4,1 10,4 3,3 5,9
tuotto %
Taseen loppusumma 27 26 5,6 27 26 5,6 27 26 5,6
548 094 548 094 548 094

TOIMITUSJOHTAJA MIKKO TAHKOLA:

Vuosi 2022 jää mieleen poikkeuksellisena ajanjaksona. Ukrainan sodan synnyttämä epävarmuus ja erittäin voimakas inflaatiokehitys toivat merkittävän haasteen liiketoimintaan. Kustannusten voimakas nousu kuritti monen muun elintarvikealan yrityksen tavoin myös Fodelia-konsernia. Raaka-aineiden, materiaalien sekä rahti- ja energiakustannusten voimakas nousu laski konsernin yhtiöiden kannattavuutta. Kustannusten kasvua on saatu sopimusteknisistä syistä vietyä myyntihintoihin viiveellä, viimeisimmät suuremmat hinnankorotukset ovat astuneet voimaan 1.1.2023.

Toisaalta vuosi 2022 oli Fodelialle vahvan kasvun ja kehityksen vuosi. Konsernin liikevaihto jatkoi tasaista kasvua, ja saimme uusia asiakkuuksia sekä kehitimme toimintaamme. Lisäksi konserniin liittyi 31.8.2022 tehdyn yrityskaupan myötä Marjavasu Oy, jonka myötä tuotevalikoimamme laajentui, ja pystymme tarjoamaan entistä paremman palvelukonseptin nykyisille ja tuleville asiakkaille.

Fodelia-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 23,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua tuki myynnin onnistumisten lisäksi Fodelialle tärkeän Foodservice-markkinan piristyminen. Foodservice-tukkukaupan liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia tammi-joulukuussa 2022 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (PTY ry). Päivittäistavaroiden markkina kasvoi 3,3 % tammi-joulukuussa 2022 (PTY ry).

Foodservice-markkinoilla toimivan Feelian liikevaihto kasvoi markkinakehitystä nopeammin. Yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi 25,7 prosenttia ja myynti Foodservice-asiakkaille jopa 39,5 prosenttia. Feelia sai vuonna 2022 useita uusia hoiva-asiakkuuksia, ja yhtiön myynti koulusektorille kasvoi myös merkittävästi. Feelian kasvu on edennyt tasaisen vahvasti huolimatta viime vuosien haastavasta toimintaympäristöstä, ja yhtiön tulevaisuuden kasvunäkymät ovat edelleen erittäin hyvät. Kasvua tukee koko Foodservice-alaa vaivaava työvoimapula, jolloin Feelian työvoiman tarvetta vähentävälle konseptille on kysyntää muun muassa julkishallinnon asiakkuuksissa.

Feelian Pyhännän tehtaalla tehtiin vuonna 2022 yli 28 miljoonaa annosta ruokaa. Tehtaan tuotantoprosessia on kehitetty syksyn aikana, mikä on parantanut entisestään toimitusvarmuutta, ja mahdollistaa vuoden 2023 kasvunäkymiin vastaamisen ilman merkittäviä investointeja. Pidemmällä aikavälillä harkittavaksi tulee mahdollinen tuotantolaitosinvestointi vastaamaan kasvavaan kasvis- ja kalatuotteiden kysyntään.

Kuluttajaliiketoimintaan keskittyvän Fodelia Retailin liikevaihto kasvoi 12,6 % vuonna 2022. Liiketoiminta-alue muodostui 1.7.2022 toteutetun organisaatiouudistuksen myötä, jossa Real Snacks Oy:n, Perniön Liha Oy:n, Pita Factory Oy:n ja FodNet Oy:n liiketoiminnot yhdistettiin. Organisaatiouudistus on tuonut toivottua tehokkuutta ja vähentänyt päällekkäistä tekemistä yksiköissä. Liiketoiminta-alueen operatiivinen tulos on jo parantunut toisella vuosipuoliskolla, mutta uudelleen organisoinnin tuomat kustannussäästöt näkyvät täysimääräisinä vuonna 2023. Mielenkiintoinen lisä Fodelia Retailin toimintaan ovat alkuvuonna 2023 lanseeratut, kyseisen liiketoiminta-alueen kautta päivittäistavarakauppaan myytävät Feelian valmisruoat.

Yhteisyrityksemme Fodbarin sopimuskanta kasvoi kuluneena vuonna merkittävästi. Pitkäjänteinen kehitystyö ja tehdyt panostukset ovat kantamassa hedelmää. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan nousevan jo lähelle kymmentä miljoonaa euroa ja tuloksen kääntyvän voitolliseksi vuoden 2023 aikana.

Konsernissa vuonna 2021 käynnistynyt toiminnanohjausjärjestelmäprojekti on edennyt hyvin ja mahdollistaa tiedolla johtamisen entistä paremmin. Huhtikuussa uusi järjestelmä otettiin käyttöön Feelialla, ja Perniön Lihan ja Pita Factoryn osalta käyttöönotto on loppusuoralla. Real Snacksillä järjestelmä otettiin käyttöön jo vuonna 2021.

Vuoden lopussa toteutimme Feelian Pyhännällä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynti ja takaisinvuokraus -järjestelyn. Toteutunut järjestely paransi konsernin maksuvalmiutta, laski velkaantuneisuutta sekä toi rahavaroja tulevan kasvun rahoittamiseksi.

Haluamme kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme sekä yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Vaikka kohtasimme kuluneena vuonna odottamattomia haasteita, lähdemme vuoteen 2023 hyvillä mielin. Pahin inflaatiopiikki vaikuttaa taittuneen, ja esimerkiksi energian hinta on jo lähtenyt laskuun. Konsernissa toteutetut kehitys- ja sopeutustoimenpiteet mahdollistavat kannattavampaa kasvua tulevaisuudessa.

YHTIÖN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyhtiöiden holdingyhtiönä.  Tehtävämme (missio) on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä menestystarinoita ja tavoitteemme (visio) on olla halutuin ja menestyvin elintarvikealan uudistaja.

Fodelian strategiana on omistaa elintarvikealan elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti. Fodelia erottautuu uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla tuotteilla ja konsepteilla. Strategiaamme kuuluu konserniyhtiöiden välinen yhteistyö sekä synergioiden hyödyntäminen. Fodelia tukee tytäryhtiöidensä liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä tuomalla investointimahdollisuuksia, osaamista sekä parhaita käytäntöjä konserniyhtiöiden käyttöön. Tämän lisäksi Fodelian tavoitteena on hallita tytäryhtiöportfoliotaan tunnistamalla uusia kasvunmahdollisuuksia, sekä tarvittaessa myös luopumalla omistetuista yhtiöistä.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:
 • Konsernin liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2026.
 • Konsernin liikevoittomarginaali on noin 8-10 %.
 • Konsernin sijoitetun pääoman tuotto on yli 10 %.
 • Konsernin korolliset velat suhteessa käyttökatteeseen ovat alle 3.
 • Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 % tuloksestaan osinkoina omistajilleen.

Esitetyt tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi- joulukuussa 7 778 tuhatta euroa eli 23,0 % edellisvuodesta ja oli 41 621 tuhatta euroa (33 843). Liikevaihto kasvoi erityisesti Feelian Foodservice -liiketoiminnassa.

Loka-joulukuussa konsernin liikevaihto kasvoi 26,2 % edellisvuodesta ja oli 11 266 tuhatta euroa (8 928).

Liikevaihto 10 10 Muutos 7-12/ 7-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos
yksiköittäin -12/ -12/ -% 2021 -% 2022 2021 -%
2022 2021
2022
Feelia 5 948 5 092 16,8 12 9 581 25,8 22 809 18 145 25,7
050

Fodelia 5 096 4 791 6,4 10 9 906 4,6 20 478 18 186 12,6
Retail 362

Muut yksiköt 941 92 924,8 1 359 144 846,6 1 581 286 453,2

Eliminoinnit -720 -1046 31,2 -1 -1 912 17,3 -3 247 -2 774 -17,1
582

Fodelia 11 8 928 26,2 22 17 719 25,2 41 621 33 843 23,0
-konserni 266 190
yhteensä

Tuloksen kehitys

Konsernin liikevoitto pieneni tammi-joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 268 tuhatta euroa ja oli 1 107 tuhatta euroa (1 375). Konsernin tammi-joulukuun liiketulos ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 1 468 tuhatta euroa ja 3,5 prosenttia liikevaihdosta (1 695  tuhatta euroa ja 5,0 %).

Konsernin loka-joulukuun liikevoitto oli 502 tuhatta euroa (401), kasvua 25,2 prosenttia. EBITA kasvoi 27,4 prosenttia ja oli 5,4 prosenttia liikevaihdosta.

Liikevoitto yksiköittäin 10 10 Muutos 7-12/ 7-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos
-12/ -12/ -% -% -%
2022 2021
2022 2021 2022 2021
Feelia 925 451 104,9 1 104 1 362 -18,9 2 005 1 767 13,5

Fodelia Retail -115 205 -156,0 28 294 -90,3 36 571 -93,8
Muut yksiköt ja -197 -175 -12,3 -280 -277 -0,8 -573 -643 10,9
eliminoinnit
Liiketoimintojen tulos 613 481 27,4 853 1 378 -38,1 1 468 1 695 -13,4
(EBITA)

Konserniliikearvopoistot -111 -80 -38,7 -201 -160 -25,8 -361 -320 -12,9
Fodelia-konserni 502 401 25,2 652 1 219 -46,5 1 107 1 375 -19,5
yhteensä

Konsernin loka-joulukuun tulokseen vaikutti Feelian kiinteistön myynnistä syntynyt myyntivoitto 821 tuhatta euroa sekä kertaluontoiset uudelleenjärjestely- ja henkilöstön pitkän aikavälin sitouttamiskustannukset, yhteensä 432 tuhatta euroa. Kertaluontoisten erät paransivat liikevoittoa yhteensä 389 tuhatta euroa.

Konsernin tammi-joulukuun tulos oli 8 tuhatta euroa (653). Tulosta laski rahoituseriin sisältyvä yhteisyrityksen tappiollinen tulos 461 tuhatta euroa sekä rahoituksen uudelleenjärjestelykulut 89 tuhatta euroa.

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT

Feelia

Feelian liikevaihto kasvoi 25,7 % vuonna 2022. Foodservice-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 39,5 prosenttia, kun taas konsernin sisäinen myynti kasvoi 8,1 prosenttia. Feelian operatiivinen tammi-joulukuun liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä laski edellisvuodesta ja oli noin 5,5 prosenttia liikevoitosta. Feelian kannattavuutta rasittivat voimakkaasti kohonneet raaka-aine- ja rahtikustannukset, joita ei ole saatu vietyä täysimääräisinä myyntihintoihin johtuen sopimuskäytännöistä. Osa myyntihintojen korotuksista on astunut voimaan vuoden 2023 alusta.

Feelia sai vuoden 2022 aikana lukuisia uusia asiakkuuksia, joista suurimpia olivat Vantaan tilapalvelut Vantti Oy ja hoiva-alan yritys Validia Oy. Hoivasektorin merkitys Feelialle on viime vuosina kasvanut voimakkaasti.

Kuluneena vuonna Feelialla on panostettu erityisesti kasvis- ja kalatuotteiden kehittämiseen, sekä tehty toimenpiteitä entistä vastuullisemman toiminnan varmistamiseksi. Tehtaan toimintoja kehittämällä on pystytty entisestään parantamaan toimitusvarmuutta ja nostamaan kapasiteettia.

Joulukuussa 2022 toteutettiin Feelian Pyhännällä sijaitsevan tuotantolaitoksen myynti-takaisinvuokraus-järjestely. Kiinteistön myynnistä saaduilla rahoilla Feelia lyhensi korollista velkaansa noin 3,5 miljoonalla eurolla.

Fodelia Retail

Fodelia Retail -liiketoiminta-alueeseen yhdistyivät konsernin kuluttajaliiketoimintayhtiöt 1.7.2022 alkaen. Uudella liiketoimintarakenteella haetaan kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostamista. Integrointi yhtenäiseksi liiketoiminta-alueeksi on sujunut hyvin, ja Real Snacks Oy:n, FodNet Oy:n, Perniön Liha Oy:n sekä Pita Factory Oy:n välillä on käynnissä fuusioprosessi.

Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia vuonna 2022. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Feelia Ruokakaupan (FodNet Oy) liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia. Vähittäiskauppayhtiöiden Real Snacks Oy:n, Perniön Liha Oy:n ja Pita Factory Oy:n liikevaihdon kehitys oli maltillisempaa, kasvua 3,6 prosenttia.

Liiketoiminta-alueen kannattavuus kehittyi kahtiajakoisesti. Vähittäiskauppayhtiöiden liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä parani 32,6 prosenttia. Feelia Ruokakaupan kannattavuutta laski alkuvuoden voimakkaat kasvupanostukset. Verkkokaupan kasvun hidastuttua käynnistettiin sopeutustoimenpiteet, joiden avulla kannattavuutta saatiin loppuvuonna parannettua. 

Fodelia Retailin yksiköissä tehtiin merkittäviä kehitystoimenpiteitä kuluneen vuoden aikana. Feelia Ruokakaupassa panostettiin vuonna 2022 järjestelmäkehitykseen parantaen muun muassa verkkokauppajärjestelmän käytettävyyttä. Pita Factoryn tehtaalla Jokioisissa investoitiin merkittävästi koneisiin ja laitteistoon. Lisäksi Pita Factoryllä ja Perniön Lihalla valmisteltiin konsernin yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Myös myynnin osalta tapahtui positiivista kehitystä. Perunalastuja ja snackstuotteita valmistavalla Real Snacksillä alkoi uusi merkittävä private label -asiakkuus loppuvuoden aikana.

Muut yksiköt:

Marjavasu liittyi yrityskaupan kautta Fodelia-konserniin 31.8.2022. Konserniin liittyminen on tuonut yhtiölle uusia kasvun mahdollisuuksia, ja muun muassa yhtiön myyntiorganisaatiota on vahvistettu. Marjavasun liikevaihto vuonna 2022 oli 3,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto Fodelia-konserniin kuulumisen ajalta oli 1,1 miljoonaa euroa.

Fodelian yhteisyritys Fodbarin liiketoiminta on lähtenyt kunnolla käyntiin. Yhtiö voitti kuluneena vuonna useita uusia ulkoistuskohteita. Vuoden 2022 liikevaihto oli vielä maltillisella tasolla, noin 1,5 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2023 tilauskanta indikoi liikevaihdon moninkertaistumista vuoden 2023 aikana. Fodbarin tulos esitetään Fodelia-konsernin rahoituserissä.

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 27 548 tuhatta euroa (31.12.2021: 26 094 tuhatta euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 46,8 % (31.12.2021: 37,9 %) ja nettovelkaantumisaste 45,5 % (31.12.2021: 114,0 %).

Konsernin likvidit rahavarat kauden päättyessä olivat 1 540 tuhatta euroa (136). Konsernilla oli 31.12.2022 käytettävissä limiittiä 1 500 tuhatta euroa. Korollisten velkojen määrä oli 7 405 tuhatta euroa (11 396).

Konsernin vuoden 2022 investoinnit (ilman investointitukea) olivat 2 100 tuhatta euroa (2021: 6 054 tuhatta euroa).

Fodelia Oyj:n tytäryhtiö Feelia Oy toteutti 16.12.2022 Pyhännän tehdaskiinteistön myynti-takaisinvuokraus-järjestelyn. Tehdaskiinteistön myyntihinta oli 6,63 miljoonaa euroa. Myydyn kiinteistön tasearvo oli 5,3 miljoonaa euroa. Tehdaskiinteistön myynti paransi konsernin likviditeettiä ja pienensi velkaantuneisuutta.

YHTIÖN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Vuonna 2023 yhtiö julkaisee seuraavat taloudelliset tiedotteet ja raportit
 • Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 julkistetaan torstaina 9.3.2023.
 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkistetaan keskiviikkona 26.4.2023
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkistetaan keskiviikkona 9.8.2023
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkistetaan keskiviikkona 1.11.2023

Kaikki yhtiön taloudelliset raportit ja tiedotteet julkistetaan suomeksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.fodelia.fi/sijoittajat.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 5.4.2023. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Yhtiö järjestää tiinpäätöstiedotteesta suomenkielisen sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden webcast-lähetyksenä 8.2.2023 kello 12 alkaen.

Esitystä voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteessa https://fodelia.videosync.fi/tilinpaatostiedote-2022/register

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fodelia.fi

8.2.2023

HALLITUS

Fodelia Oyj

Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Fodelia Oyj, talousjohtaja Kati Kokkonen, puhelin 0400 138 396, sähköposti: kati.kokkonen@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, voidaksemme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä Fodelia Retail, sekä Foodservice-markkinan asiakkuuksiin keskittyvä Feelia. Lisäksi Fodelian portfolioon kuuluvat mehutuotteita valmistava tytäryhtiö Marjavasu, sekä ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava yhteisyritys Fodbar. Fodelian omistamat yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin."

www.fodelia.fi