14:57:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-01 15-10 2023-Q3
2023-08-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 15-10 2023-Q1
2023-04-06 Bonusutdelning FODELIA 0.03
2023-04-06 Ordinarie utdelning FODELIA 0.03 EUR
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 15-10 2022-Q3
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning FODELIA 0.04 EUR
2022-05-03 15-10 2022-Q1
2022-04-12 Årsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-21 Ordinarie utdelning FODELIA 0.07 EUR
2021-04-20 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-28 Ordinarie utdelning FODELIA 0.07 EUR
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Fodelia drivs som ett holdingbolag med verksamhet inom livsmedelsbranschen. Inom koncernen återfinns ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning som erbjuder ett utbud av snacks och färdiglagade måltider. Produkterna säljs via flertalet återförsäljare och grossister. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Pyhäntä.
2022-11-02 07:00:00

Fodelia Oyj Yhtiötiedote 2.11.2022 klo 8.00

KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-SYYSKUUSSA 22 PROSENTTIA, KUSTANNUSTEN VOIMAKAS NOUSU HEIKENSI KANNATTAVUUTTA

LIIKETOIMINTAKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton. Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021 ja ovat samaa yksikköä.

Liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana, erityisesti Feelian foodservice -liiketoiminnassa. Katsauskauden tulosta rasitti voimakkaasti kohonneet tuotteiden valmistuskustannukset. Markkinanäkymä on kuitenkin positiivinen, ja kasvumahdollisuudet ovat hyvät erityisesti Feelian hoivasektorin ja kouluruokailun asiakkuuksissa.

Tammi-syyskuun 2022 yhteenveto
  • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 21,8 % ja oli 30 355 tuhatta euroa (1-9/2021: 24 915 tuhatta euroa).
  • Katsauskauden käyttökate oli 1 869 tuhatta euroa (1 834) ja 6,2 % liikevaihdosta (7,4)
  • Katsauskauden EBITA oli 855 tuhatta euroa (1 214) ja 2,8 % liikevaihdosta (4,6)
  • Katsauskauden liikevoitto oli 605 tuhatta euroa (974) ja 2,0 % liikevaihdosta (3,9)
Heinä-syyskuun 2022 yhteenveto
  • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 24,3 % ja oli 10 923 tuhatta euroa (8 791)
  • Katsauskauden käyttökate oli 593 tuhatta euroa (976) ja 5,4 % liikevaihdosta (11,1)
  • Katsauskauden EBITA oli 240 tuhatta euroa (897) ja 2,2 % liikevaihdosta (10,2)
  • Katsauskauden liikevoitto oli 150 tuhatta euroa (817) ja 1,4 % liikevaihdosta (9,3)

Ohjeistus vuodelle 2022 (päivitetty 31.10.2022)

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40-43 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla tai hieman sen alapuolella.

Ennusteeseen tuo epävarmuutta Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja yleiseen hintatasoon sekä mahdollinen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten lisääminen.

Avainluvut

Konserni 7-9/2 7-9/21 Muutos 1-9/2 1-9/21 Muutos-% 1-12/21
-%
2 2
Liikevaihto, tuhatta 10 8 791 24,3 30 24 915 21,8 33 843
euroa 923 355
Käyttökate, tuhatta 593 976 -39,2 1 869     1 834 1,9 2 599
euroa

    % liikevaihdosta 5,4 11,1 6,2 7,4 7,7
EBITA, tuhatta euroa 240 897 -73,2 855 1 214 -29,6 1 695
    % liikevaihdosta 2,2 10,2 2,8 4,6 5,0
Liikevoitto, tuhatta 150 817 -81,7 605 974 -37,9 1 375
euroa
    % liikevaihdosta 1,4 9,3 2,0 3,9 4,1
Katsauskauden tulos, -36 526 -106,8 -5 478 -101,0 653
tuhatta euroa
    % liikevaihdosta -0,3 6,0 0,0 1,9 1,9
Osakekohtainen tulos, 0,00 0,07 0,00 0,06 0,09
euroa
Omavaraisuusaste % 42,0 37,5 42,0 37,5 37,9
Nettovelkaantumisaste 86,3 104,1 86,3 104,1 113,9
%
Oman pääoman tuotto % -1,1 21,7 -0,1 6,6 6,6
Sijoitetun pääoman 2,5 14,8 2,2 5,9 5,9
tuotto %
Taseen loppusumma, 30 26 17,6 30 25 902 17,6 26 095
tuhatta euroa 631 902 631
Henkilöstön lukumäärä 128 128 0,0 128 122 4,9 127
keskimäärin

Muutos raportoinnissa

Fodelia Oyj:n liiketoiminta-alueet ovat 1.7.2022 alkaen Feelia ja Fodelia Retail. Feelian liiketoiminnan painopisteenä ovat foodservice-markkinan asiakkaat. Fodelia Retail keskittyy vähittäiskauppa-asiakkuuksiin ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan. Liiketoiminta-alueeseen yhdistyvät Real Snacks Oy:n, Perniön Liha Oy:n, Pita Factory Oy:n sekä FodNet Oy:n liiketoiminnat. Tämän katsauksen talousluvut esitetään uuden rakenteen mukaisesti.

Samassa yhteydessä konserni on muuttanut yhteisyrityksen yhdistelyyn liittyvää laadintaperiaatettaan. Yhteisyritys Fodbarin luvut esitetään pääomaosuusmenetelmällä aikaisemman omistusosuuden mukaisen yhdistelyn sijaan. Yhteisyrityksen luvut sisältyvät rahoituseriin. Esitystavan arvioidaan antavan oikeamman kuvan konsernin ydinliiketoimintojen tilanteesta. Lisäksi muutoksella tavoitellaan yhdenmukaisuutta IFRS-raportoinnin kanssa. Vertailukausien luvut on muutettu vastaamaan uutta raportointirakennetta ja yhteisyrityksen laadintaperiaatetta.

KATSAUS LIIKETOIMINTAAN

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola:

Fodelia-konsernin liikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan. Liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla 24,3 prosenttia ja kumulatiivisesti 21,8 prosenttia.

Konsernin kannattavuus jäi tavoitteitamme alhaisemmaksi nopeasti kohonneiden kustannusten takia. Kustannukset ovat nousseet lähes kaikissa kustannuserissä. Sähkön, prosessienergian, pakkausmateriaalien sekä raaka-aineiden hinnat ovat nousseet enemmän kuin vuosikymmeniin hyvin lyhyen ajan sisällä. Konsernin käyttämien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hinnat ovat nousseet noin 20-40 prosenttia vuoden takaisesta hintatasosta. Hintojen ennustetaan edelleen nousevan, mutta todennäköisesti alkuvuotta maltillisempana. Konsernin kannattavuuteen vaikutti myös alkuvuoden vahva panostus Feelia Ruokakauppaan. Kasvu on kuitenkin ollut odotettua alhaisempaa ja kustannustasoa on sen myötä sopeutettu.

Feelian foodservice-liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan katsauskaudella. Foodservice-markkina on palautunut koronapandemiaa edeltävälle tasolle, ja foodservice-tukkukaupan odotukset loppuvuoden näkymistä ovat positiivisia (Päivittäistavarakauppa ry). Positiivisen markkinakehityksen lisäksi Feelian liikevaihdon kasvua ovat tukeneet uudet asiakkuudet, joita on saatu erityisesti yksityiseltä hoivasektorilta sekä kouluruokailusta. Yhtiön tuotteille ja palvelukonseptille on vahvaa kysyntää, ja liiketoiminnan näkymät ovat hyvät. Feelian liiketoiminnan kannattavuutta ovat kuitenkin tilapäisesti painaneet alas voimakkaasti nousseet raaka-aine-, materiaali-, kuljetus- ja energiakustannukset. Olemme tehneet korotuksia myyntihintoihin, joiden vaikutus tulee näkymään osittain vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla ja täysimääräisesti vuoden 2023 alusta alkaen.

Fodelia Retail -liiketoiminta-alueen kasvu on alkuvuonna ollut Feeliaa maltillisempaa, mutta kannattavuudessa on tapahtunut kesän ja syksyn aikana positiivista kehitystä. Fodelia Retail -liiketoiminta-alueen yhdistämisen kautta saatavat synergiaedut, toimintojen tehostaminen ja kustannussäästöt nähdään erittäin tärkeänä koko Fodelia-konsernin kannattavuuskehitykselle. Liiketoiminta-alueen hallinnollista rakennetta kevennetään juuri käynnistetyllä fuusioprosessilla. Fuusion arvioidaan astuvan voimaan maalis-huhtikuussa 2023.

Hankimme katsauskaudella 31.8.2022 toteutetun osakevaihdon kautta Marjavasu Oy:n osakekannan. Marjavasu valmistaa mehutiivisteitä sekä lisäaineettomia hedelmä- ja marjasoseita ammattikeittiöille ja elintarviketeollisuuteen. Yhtiö on poikkeuksellisen kannattava ja erittäin hyvin hoidettu, ja sopii hyvin Fodelia-konserniin. Marjavasu toimii Feelian tavoin foodservice-markkinoilla, ja on merkittävä toimija myös sote- ja hoivasektorilla.  Marjavasun Delimax-brändin mehut ja soseet sopivat sellaisenaan myös Feelian nykyisten asiakkaiden ruokalistoille.

Yhteisyrityksemme Fodbar valittiin 3.10.2022 Siuntion kunnan omien ja osittain myös Siuntion kunnalta hyvinvointialueelle siirtyvien ruokapalveluiden toimittajaksi. Palvelusopimuksen valmistelu on aloitettu, ja palvelu käynnistyy 1.12.2022. Fodbarin liiketoimintaa on viety määrätietoisesti eteenpäin, ja näkymä onkin, että yhtiön toiminta kääntyy kannattavaksi vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tiedotimme 26.10.2022 tehneemme aiesopimuksen Feelian Pyhännällä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynti-takaisinvuokraus-järjestelystä. Toteutuessaan järjestely parantaa konsernimme vakavaraisuutta, ja vapauttaa pääomia strategian mukaiseen kasvuun. Kaupan arvioidaan toteutuvan joulukuun 2022 loppuun mennessä.

Vaikka kulunut vuosi on jälleen ollut poikkeuksellinen monella tapaa, katsomme luottavaisesti tulevaan. Olemme määrätietoisesti vieneet konsernin liiketoimintoja eteenpäin vastataksemme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Uskomme, että suomalainen ruoka ja ruoantuotanto ovat entistä tärkeämpiä myös tulevaisuudessa.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 30 355 tuhatta euroa (24 915). Kasvua vertailukaudesta oli noin 21,8 % eli 5 440 tuhatta euroa. Feelian liikevaihto kasvoi 42,8 %, ja Fodelia Retailin liikevaihto kasvoi 5,6 %.

Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta noin 24,3 % ja oli 10 923 tuhatta euroa (8 791). Feelian liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 35,9 %, ja Fodelia Retailin liikevaihto kasvoi 4,1 %.
 

Liikevaihto yksiköittäin/ 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/22 1-9/21 Muutos-% 1-12/21
liiketoiminta-alueittain 22 21 -%
Feelia 6 10 4 49 35,9 16 861 11 803 42,8 16 895
2 0
Fodelia Retail 5 33 5 12 4,1 15 484 14 662 5,6 19 461
3 5
Muut yksiköt 418 52 707,8 640 194 229,9 286
Eliminoinnit -929 -876 6,1 -2 630 -1 745 50,7 -2 799

Fodelia-konsernin 10 8 79 24,3 30 355 24 915 21,8 33 843
liikevaihto yhteensä 923 1

Liikevoiton kehitys

Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 605 tuhatta euroa (974) ja heinä-syyskuussa 150 (817). Liikevoiton laskuun vaikutti voimakkaasti kasvaneet raaka-aine, pakkaustarvike, energia, kuljetus ja muut kustannukset.

Konsernin EBITA (tulos ennen konserniliikearvopoistoja) oli tammi-syyskuussa 855  tuhatta euroa (1 214) ja heinä-syyskuussa 240 tuhatta euroa (737).

Feelian liikevoitto oli tammi-syyskuussa 1 080 tuhatta euroa (1 315)  ja 6,4 % liikevaihdosta (10,2 %). Heinä-syyskuussa liikevoitto laski ja oli 178 tuhatta euroa (911) ja 2,9 % (20,3 %) liikevaihdosta.

Fodelia Retailin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 150 tuhatta euroa (366) ja 1,0 % liikevaihdosta (3,3 %). Kannattavuus parani sopeutustoimenpiteiden sekä myyntihintojen korotusten seurauksena kolmannella kvartaalilla liikevoiton ollessa 143 tuhatta euroa (89 tuhatta) ja  2,7 % (1,7 %) liikevaihdosta.
 

Liikevoitto yksiköittäin/ 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/22 1-9/21 Muutos-% 1-12/21
liiketoiminta-alueittain 22 21 -%
Feelia 178 911 -80,3 1 080 1 315 -9,9 1 650
Fodelia Retail 143 89 61,7 150 366 -68,8 688
Muut yksiköt -81 -117 -31,0 -418 -416 0,4 -527

Eliminoinnit -2 15 -107,4 42 -51 -202,9 -116
Liiketoimintojen tulos 240 737 -73,5 855 1 214 -30,2 1 695
(EBITA)
Konserniliikearvopoistot -90 -80 12,9 -250 -240 4,3 -320
Fodelia-konsernin 150 817 -81,7 605 974 -37,9 1 375
liikevoitto yhteensä

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö julkisti aiesopimuksen Feelian Pyhännän kiinteistön myynti-takaisinvuokraus-järjestelystä. Kiinteistön arvo Fodelia-konsernin taseessa on noin 5,3 miljoonaa euroa. Tehdaskiinteistön myymisellä ei toteutuessaan arvioida olevan merkittävää tulosvaikutusta, mutta kauppa parantaisi Fodelia Oyj:n vakavaraisuutta, ja vapauttaisi pääomia yhtiön strategian mukaiseen kasvuun. Kaupan arvioidaan toteutuvan joulukuun 2022 loppuun mennessä, mikäli kauan ehtona olevassa due diligence -prosessissa ei tule esille kauppaa estäviä tai hidastavia asioita.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 2.11.2022 klo 10.00 teams-lähetyksenä.

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fodelia.fi

2.11.2022

HALLITUS

Fodelia Oyj

Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Fodelia Oyj, talousjohtaja Kati Kokkonen, puhelin 0400 138 396, sähköposti: kati.kokkonen@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, voidaksemme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä Fodelia Retail, sekä foodservice-markkinan asiakkuuksiin keskittyvä Feelia. Lisäksi Fodelian portfolioon kuuluvat mehutuotteita valmistava tytäryhtiö Marjavasu, sekä ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava yhteisyritys Fodbar. Fodelian omistamat yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin."

www.fodelia.fi