13:29:05 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-01 15-10 2023-Q3
2023-08-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 15-10 2023-Q1
2023-04-06 Bonusutdelning FODELIA 0.03
2023-04-06 Ordinarie utdelning FODELIA 0.03 EUR
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 15-10 2022-Q3
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning FODELIA 0.04 EUR
2022-05-03 15-10 2022-Q1
2022-04-12 Årsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-21 Ordinarie utdelning FODELIA 0.07 EUR
2021-04-20 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-28 Ordinarie utdelning FODELIA 0.07 EUR
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Fodelia drivs som ett holdingbolag med verksamhet inom livsmedelsbranschen. Inom koncernen återfinns ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning som erbjuder ett utbud av snacks och färdiglagade måltider. Produkterna säljs via flertalet återförsäljare och grossister. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Pyhäntä.
2022-09-12 09:00:00

Fodelia Oyj Yhtiötiedote 12.9.2022 klo 10.00

Fodelian hallitus on päättänyt järjestää maksullisen ja maksuttoman suunnatun osakeannin Fodelia-konsernin työntekijöille. Osakeannit perustuvat hallituksen yhtiökokoukselta 12.4.2022 saamaan valtuutukseen.

Osakeannit liittyvät Fodelia-konsernin henkilöstön osakesäästöohjelman toteuttamiseen ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy. Kannustamalla työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita pyritään edistämään henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista yhtiön toimintaan ja samalla tukemaan yhtiön positiivista kehitystä ja omistaja-arvon kasvua.

Maksullisessa osakeannissa Fodelia-konsernin työntekijät merkitsevät palkasta pidätetyillä osakesäästöillä säästökaudelta 1.1.-30.6.2022 yhteensä 24 774 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinnaksi on määritetty ajalta 1.9. - 8.9.2022 laskettu volyymipainotteiseen päätöskurssien (Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla) keskiarvoon perustuva arvo, joka on 4,69 euroa osakkeelta.

Maksuttomassa osakeannissa Fodelia-konsernin työntekijät merkitsevät koko osakesäästöohjelman 1.7.2020-30.6.2022 aikana ohjelman ehtojen mukaisesti ansaitsemansa lisäosakkeet, yhteensä 51 729  kappaletta.

Uudet osakkeet, yhteensä 76 503 kappaletta, vastaavat 1,0 % Fodelian kokonaisosakemäärästä ennen uusien osakkeiden antamista ja noin 1,0 % kokonaisosakemäärästä uusien osakkeiden antamisen jälkeen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta noin 15.11.2022 perustuen keskimääräiseen rekisteröintiaikaan. Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille rekisteröinnin jälkeen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa osakkeiden rekisteröintiaikataulusta riippuen arviolta noin 16.11.2022.

Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, voidaksemme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä Fodelia Retail, sekä foodservice-markkinan asiakkuuksiin keskittyvä Feelia. Lisäksi Fodelian portfolioon kuuluvat mehutuotteita valmistava tytäryhtiö Marjavasu, sekä ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava yhteisyritys Fodbar. Fodelian omistamat yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin."

www.fodelia.fi