03:08:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-01 15-10 2023-Q3
2023-08-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 15-10 2023-Q1
2023-04-06 Bonusutdelning FODELIA 0.03
2023-04-06 Ordinarie utdelning FODELIA 0.03 EUR
2023-04-05 Årsstämma 2023
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 15-10 2022-Q3
2022-08-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning FODELIA 0.04 EUR
2022-05-03 15-10 2022-Q1
2022-04-12 Årsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-21 Ordinarie utdelning FODELIA 0.07 EUR
2021-04-20 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-28 Ordinarie utdelning FODELIA 0.07 EUR
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Fodelia drivs som ett holdingbolag med verksamhet inom livsmedelsbranschen. Inom koncernen återfinns ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning som erbjuder ett utbud av snacks och färdiglagade måltider. Produkterna säljs via flertalet återförsäljare och grossister. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Pyhäntä.
2022-12-22 11:45:00

Fodelia Oyj Yhtiötiedote 22.12.2022 klo 12.45

Fodelia Oyj:n hallitus on 22.12.2022 päättänyt toteuttaa pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmän.

Tulostavoitteisiin perustuva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu konsernin avainhenkilöille. Ohjelman tavoitteena on sitouttaa yhtiön kannalta tärkeät avainhenkilöt yhtiöön, varmistaa kilpailukykyinen palkitseminen sekä tukea järjestelmän tavoitteiden kautta Fodelia-konsernin pitkän aikavälin tulostavoitteiden saavuttamista.

Osakepalkkio-ohjelma on sidottu konsernin vuosien 2023-2025 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen, ja ohjelman tavoitetasot määräytyvät konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti.

Kukin osallistuja voi ohjelman ehtojen mukaisesti saada palkkioksi keväällä 2026 roolistaan riippuen enintään 2 500-15 000 osaketta (brutto), mikäli tulostavoitteisiin päästään täysimääräisesti. Järjestelyn piirissä on ohjelman alkuhetkellä 32 henkilöä ja kokonaisosakemäärä on 217 500 osaketta (brutto). Jos palkitsemisjärjestelyn piirissä olevan henkilön työsuhde yhtiöön päättyy kesken ohjelman, hän ei lähtökohtaisesti ole oikeutettu ohjelman mukaiseen palkkioon. Järjestelmään voidaan lisätä uusia henkilöitä ohjelman aikana Fodelia Oyj:n toimitusjohtajan hyväksynnällä.

Osakepalkkio-ohjelman netto-osakkeina annettava kokonaismäärä arvioidaan olevan noin 100 000 osaketta, mikä on 1,2 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

Yhtiön hallitus päättää osakepalkkio-ohjelmaan liittyvien osakkeiden tarjoamisen yhtiökokouksen valtuutusten puitteissa. Osakkeiden tarjoaminen voidaan toteuttaa yhtiön hallussa olevilla osakkeilla, suunnatulla osakeannilla tai osakkeiden hankkimisella markkinoilta. Yhtiön hallitus voi myös päättää palkkioiden maksamisesta rahana. Hallitus voi erityistilanteissa muuttaa osakepohjaisten kannustinjärjestelmien sääntöjä.

Fodelia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, voidaksemme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä Fodelia Retail, sekä foodservice-markkinan asiakkuuksiin keskittyvä Feelia. Lisäksi Fodelian portfolioon kuuluvat mehutuotteita valmistava tytäryhtiö Marjavasu, sekä ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava yhteisyritys Fodbar. Fodelian omistamat yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin."

www.fodelia.fi