18:49:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 15-10 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 15-10 2024-Q1
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 15-10 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 15-10 2023-Q1
2023-03-24 Ordinarie utdelning FONDIA 0.30 EUR
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 15-10 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-25 Ordinarie utdelning FONDIA 0.28 EUR
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-19 Ordinarie utdelning FONDIA 0.28 EUR
2021-03-18 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning FONDIA 0.26 EUR
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-28 Ordinarie utdelning FONDIA 0.37 EUR
2019-03-27 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-16 Ordinarie utdelning FONDIA 0.35 EUR
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Fondia är verksamt inom juridik. Bolaget erbjuder affärsjuridiska tjänster och löpande hantering av juridiska ärenden. Exempel på kompetens återfinns inom företagsavtal, personalfrågor, sekretess och konkurrensrätt. Fondia innehar verksamhet koncentrerad till den nordiska marknaden med kunder inom varierande branscher. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2023-09-01 07:30:00

Fondia Oyj 

Yhtiötiedote 

1.9.2023 klo 8.30

Fondia Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa yhtiön omien osakkeiden hankintaa päivitetyllä omien osakkeiden hankintaohjelmalla. 

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan maanantaina 4.9.2023 ja lopetetaan viimeistään perjantaina 15.3.2024. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä hankintaohjelman aikana on 100 000 kappaletta, joka vastaa noin 2,53 prosenttia yhtiön kokonaisosakemäärästä. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 850 000 euroa. Fondian yhteistyöpankki hankkii osakkeet muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. 

Osakkeet hankitaan yhtiökokouksen 23.3.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen mukaisesti hallitus voi päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,6 % yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. 

Fondia Oyj:llä on yhteensä 3 953 134 osaketta. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 97 401 omaa osakettaan, jotka on hankittu henkilöstön osakepohjaista sitouttamis- ja kannustinohjelmaa sekä osakesäästöohjelmaa varten useiden lyhyempien hankintajaksojen aikana vuosina 2021-2023.  

Fondia Oyj

Lisätietoja:

Juha Sarsama, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 774 2099

Harri Savolainen, toimitusjohtaja, puh. 040 502 1919

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098 

Fondia lyhyesti

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 180 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet