23:05:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Fondia är verksamma inom juridik. Bolaget är en aktör som erbjuder affärsjuridiska tjänster och löpande hantering av juridiska ärenden. Exempel på kompetens återfinns inom företagsavtal, personalfrågor, sekretess och konkurrensrätt. Fondia innehar verksamhet koncentrerad till den nordiska marknaden med kunder inom varierande branscher. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Kalender

2022-08-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-25 Ordinarie utdelning FONDIA 0.28 EUR
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-19 Ordinarie utdelning FONDIA 0.28 EUR
2021-03-18 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning FONDIA 0.26 EUR
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-28 Ordinarie utdelning FONDIA 0.37 EUR
2019-03-27 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-16 Ordinarie utdelning FONDIA 0.35 EUR
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2021-02-18 07:00:42

Fondia Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 (Tilintarkastamaton)
 
Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

Heinä-joulukuun 2020 yhteenveto:
 • Liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa (9,4), muutos -2,7 %.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,2 miljoonaa euroa (0,0), Liikevoittomarginaali oli 2,1 % (-0,4).
 • Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,2 miljoonaa euroa (0,5)*. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 2,1 % (5,3)
 • Kauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,1)
 • Vertailukelpoinen kauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3)*
 • Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 47 % (48).
 • Henkilöstömäärä (kauden keskimääräinen FTE) oli 126 (139), muutos -9,4%.

*Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kirjattu heinä-joulukuussa 2019, mutta ei heinä-joulukuussa 2020.

Tammi-joulukuun 2020 yhteenveto:
 • Liikevaihto oli 19,6 miljoonaa euroa (20,2), muutos -2,6 %.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,3 miljoonaa euroa (0,6).  Liikevoittomarginaali oli 6,5 % (3,1).
 • Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 1,3 miljoonaa euroa (1,2)*. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 6,5 % (5,7).
 • Tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,4).
 • Vertailukelpoinen tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,8)*.
 • Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 45 % (45)**.
 • Henkilöstömäärä (kauden keskimääräinen FTE) oli 129 (140), muutos -7,9 %.
 • Osakekohtainen nettotulos oli 0,21 euroa (0,09).
 • Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,28 euroa osaketta kohden.

*Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kirjattu heinä-joulukuussa 2019, mutta ei tilikaudella 2020.

**Yhtiö on tarkentanut laskentatapaansa tilikaudella 2020 vertailuluvun raporortoinnissa täsmentääkseen jatkuvan laskutuksen osuuden vertailukelpoisuutta. Aiemmin raportoitu vastaava luku vertailukaudella oli 47 %.

AVAINLUVUT

Fondia Oyj konserni 7-12/2 7-12/ Muutos,% 1-12/2 1-12/ Muutos,%
020 2019 020 2019
Liikevaihto, 1 000 9 108 9 362 -2,7% 19 20 -2,6%
euroa 643 166
Liikevoitto (EBIT), 195 -36 -638,2% 1 273  621 105,0%
1 000 euroa
    % liikevaihdosta 2,1% -0,4 6,5% 3,1
% %
Vertailukelpoinen 195 497 -60,7% 1 273 1 154 10,3%
liikevoitto (EBIT)*
     % 2,1% 5,3 6,5% 5,7
liikevaihdosta* % %
Kauden tulos, 1 000 80 -121 -166,1% 827 357 131,9%
euroa
     % liikevaihdosta 0,9% -1,3 4,2% 1,8
% %
Vertailukelpoinen 80 326 -75,5% 827  804 2,9%
kauden tulos*,
1 000 euroa
     % 0,9% 3,5   4,2% 4,0
liikevaihdosta* % %
Nettovelkaantumisaste -86,9% -95,7   -86,9% -95,7
%
Omavaraisuusaste 60,1% 60,1   60,1% 60,1
%          
Oman pääoman tuotto 13,7% 5,4          13,7% 5,4
(ROE) %
Keskimääräinen 126 139 -9,4% 129 140 -7,9%
kokoaikaisiksi
työntekijöiksi
muutettu
henkilöstömäärä (FTE)
Taseen loppusumma, 10 10 10 10
1 000 euroa 162 449 162 449
Osakekohtainen 0,02 -0,03 0,21 0,09
nettotulos, euroa

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat tulosta rasittaneet kertaluontoiset kulut, jotka olivat yhteensä 533 tuhatta euroa tilikaudella 2019. Kaikki kertaluontoiset kulut on kirjattu heinä-joulukuussa 2019. Tilikaudella 2020 ei kirjattu kertaluontoisia kuluja.

 

TOIMITUSJOHTAJA LEENA HELLFORS:

"Vuottamme 2020 leimasi pandemian puhkeamisesta aiheutunut yleinen epävarmuus sekä siitä seurannut palveluiden kysynnän varovaisuus, minkä seurauksena liikevaihtomme tilikaudella laski 2,6%. Nopealla reagoinnilla sopeuduimme kuitenkin poikkeustilanteeseen olosuhteisiin nähden hyvin ja selvisimme vähin vaurioin. Toimet tehokkuutemme parantamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi poikkeusoloihin turvasivat jatkuvuuden kannalta meille tänä poikkeuksellisena vuonna tärkeimmät prioriteettimme - henkilöstön turvallisuuden, asiakaspysyvyyden ja kannattavuustason turvaamisen. Jatkoimme myös suunnitelmamme mukaisesti pitkän tähtäimen strategiamme toteuttamista koronapandemian aiheuttamasta haastavavasta markkinatilanteesta huolimatta. Olemme muun muassa onnistuneet nostamaan juristiemme keskimääräistä tuottavuutta 8,6 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstön liikkuvuus oli viime vuoden aikana lakialalla keskimääräistä suurempaa, niin myös meillä Fondiassa. Vaihtuvuudestamme huolimatta olemme onnistuneet erinomaisen työnantajakuvamme ansiosta tekemään hyviä rekrytointeja sekä aktiivisesti ylläpitäneet meille tärkeää yhteisöllisyyttä. Henkilöstömme sitoutuminen ja nousujohteinen myynti vaikuttivat loppuvuoteemme positiivisesti, mikä vahvistaa luottamustamme tulevaan koronatilanteen jatkumisesta huolimatta. Kokonaisuutena vuosi oli meille hyvä torjuntavoitto. Lakiosastopalvelumme, palveluiden nopea kaupallistaminen sekä panostuksemme henkilöstöön ja asiakkaisiin ovat poikkeusoloissakin luoneet jatkuvuutta liiketoimintaamme.

Konsernin liikevaihdosta tälläkin tilikaudella jatkuvan LDaaS-palvelun osuus oli 45 %, ja lakiosastoasiakkaiden kokonaislaskutus oli 70 %, joka oli lähes vertailukauden mukainen. Ruotsissa jatkuvan LDaaS-palvelun kysyntä on kasvanut ja sen osuus liikevaihdosta oli tilikaudella 28 %. Baltiassa jatkuvan LDaaS-palvelun osuus oli puolestaan 19 % prosenttia. Strategisena tavoitteenamme onkin kasvattaa sekä lakiosastopalvelun että muiden tuotteistettujen jatkuvien palveluiden osuutta myös näillä markkina-alueillamme.

Ruotsissa olemme saaneet loppuvuoden aikana positiivisen suunnan liiketoiminnaamme alkuvuoteen verrattuna ja saavuttaneet ilahduttavia kaupallisia onnistumisia. Baltiassa kesän lopussa aloittanut uusi toimitusjohtaja on saanut liiketoimintaan päälle uuden vaihteen ja rekrytoinut uusia kokeneita juristeja. Koronapandemia rokotti Ruotsin ja Baltian liikevaihtoja hetkellisesti Suomea enemmän, johtuen pienemmästä jatkuvan LDaaS-palvelun osuudesta liiketoiminnoissa.  

Asiakassuhteiden pysyvyyttä tukee poikkeuksellisen vahva asiakastyytyväisyys, joka on asiakaskyselymme mukaan kautta linjan kiitettävällä tasolla. Tuotteistamme jatkossakin vahvemmin myös muita jatkuvia palveluita, mikä avaa Fondialle uusia kasvumahdollisuuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä on tietosuojavastaavapalvelumme (DPO palveluna), joka syntyi viime katsauskaudella asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Olemme jatkaneet palvelukehitystämme myös vastuullisuuskysymyksissä, joiden kysynnän näemme kasvavan maailmantilanteen ollessa pysyvästi muutoksessa.

Olemme poikkeusaikanakin jatkaneet panostuksia kehitykseen ja teknologiahankeeseemme. Konkreettiset tulokset näkyvät sekä parantuneena asiakaskokemuksena että juristiemme työn helpottumisena. Parantuneen tuottavuuden lisäksi kuluneesta vuodesta hyvinä onnistumisina voimme nostaa esiin asiakkaiden onboarding-prosessimme automatisoinnin sekä dokumenttigeneraattorimme jatkokehityksen.

Jatkoimme pitkäjänteisesti tulevaisuuden lakipalveluiden rakentamista tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Investoinnit teknologiseen kehitykseen mahdollistavat myös suuremman lisäarvon tuottamisen asiakkaillemme keskittäen ajankäytön entistäkin syvempään substanssiosaamiseen. Näiden avulla lakipalvelut ovat helposti ja joustavasti asiakkaidemme saavutettavissa muuttuvissa tilanteissa.

Haluan kiittää henkilöstöämme venymisestä ja asiakkaitamme luottamuksesta näinä haastavina aikoina. Uskon, että yrityskulttuurissamme syvällä oleva yhdessä tekeminen auttaa meitä jatkossakin matkalla yhteisiin tavoitteisiimme."

 

Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta fondia.fi/sijoittajille.
 

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Fondia julkistaa tilinpäätöksen tammi-joulukuulta 2020 torstaina 18.2.2021 klo 8.00.

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään samana päivänä klo 13.00 Fondian pääkonttorilla osoitteessa Aleksanterinkatu 11, Helsinki.

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen ennakkoon osoitteeseen ir@fondia.com.Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Leena Hellfors. Esitystä voi myös seurata livestreamina osoitteessa https://fondia.videosync.fi/2020-q4-results (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffondia.videosync.fi%2F2020-q4-results&data=04%7C01%7C%7C5e9546666b8a4c1da9f308d8c20c0637%7Cfe0537b25e454637bc291f98ae2f918d%7C0%7C0%7C637472704198985110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=goffbJtgRdCQf4NitmFPEgzPTy6NVgIY4TY8lW9bNng%3D&reserved=0)

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fondia.fi/sijoittajille.

Helsingissä 18.2.2021

Fondia Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Leena Hellfors

puh. 020 7205 698

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

FONDIA LYHYESTI

 

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 19,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 150 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet