00:46:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 15-10 2024-Q3
2024-09-19 Bonusutdelning FONDIA 0.2
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 15-10 2024-Q1
2024-03-21 Ordinarie utdelning FONDIA 0.32 EUR
2024-03-20 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 15-10 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 15-10 2023-Q1
2023-03-24 Ordinarie utdelning FONDIA 0.30 EUR
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 15-10 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-25 Ordinarie utdelning FONDIA 0.28 EUR
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-19 Ordinarie utdelning FONDIA 0.28 EUR
2021-03-18 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning FONDIA 0.26 EUR
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-28 Ordinarie utdelning FONDIA 0.37 EUR
2019-03-27 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-16 Ordinarie utdelning FONDIA 0.35 EUR
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Fondia är verksamt inom juridik. Bolaget erbjuder affärsjuridiska tjänster och löpande hantering av juridiska ärenden. Exempel på kompetens återfinns inom företagsavtal, personalfrågor, sekretess och konkurrensrätt. Fondia innehar verksamhet koncentrerad till den nordiska marknaden med kunder inom varierande branscher. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2024-02-15 07:30:00

Fondia Oyj

Yhtiötiedote

15.2.2024 klo 8.30

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

Heinä-joulukuun 2023 yhteenveto:
 • Liikevaihto 12,6 miljoonaa euroa (12,3), muutos 1,8 %
 • Käyttökate (EBITDA) 1,4 miljoonaa euroa (1,7)
 • Käyttökate-% (EBITDA-%) 11,4 % (13,5)
 • Liikevoitto (EBIT) 1,0 miljoonaa euroa (1,2)
 • Liikevoitto-% (EBIT-%) 7,9 % (10,0)
 • Kauden tulos 0,7 miljoonaa euroa (1,0)
 • Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta 47 % (47)
 • Henkilöstö (kauden keskimääräinen FTE) 168 (149), muutos 12,8 %

Heinä-joulukuussa 2023 ja 2022 ei kirjattu kertaluontoisia kuluja.

Tammi-joulukuun 2023 yhteenveto:
 • Liikevaihto 26,1 miljoonaa euroa (24,6), muutos 6,2 %
 • Käyttökate (EBITDA) 2,6 miljoonaa euroa (2,9)
 • Käyttökate-% (EBITDA-%) 10,1 % (11,7)
 • Liikevoitto (EBIT) 1,8 miljoonaa euroa (2,1)
 • Liikevoitto-% (EBIT-%) 7,0 % (8,5)
 • Tilikauden tulos 1,4 miljoonaa euroa (1,6)
 • Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta 46 % (47)
 • Henkilöstö (kauden keskimääräinen FTE) 163 (147), muutos 10,9 %
 • Osakekohtainen nettotulos 0,34 euroa (0,42)
 • Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,32 euroa varsinaista osinkoa ja 0,20 euroa lisäosinkoa osaketta kohden. Lisäosinkoa esitetään Fondian 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.  

Tilikaudella 2023 ja 2022 ei kirjattu kertaluontoisia kuluja.

AVAINLUVUT

Fondia Oyj -konserni 7-12/2 7-12/2 Muutos, 1-12/2 1-12/2 Muutos,
023 022 % 023 022 %
Liikevaihto, 1 000 12 12 1,8 % 26 24 6,2 %
euroa 554 331 094 580
Käyttökate (EBITDA) 1 432 1 664 -14,0 % 2 642 2 873 -8,0 %
1 000 euroa
% liikevaihdosta 11,4 13,5 10,1 11,7
% % % %
Liikevoitto (EBIT), 990 1 237 -19,9 % 1 827 2 099 -13,0 %
1 000 euroa
% liikevaihdosta 7,9 % 10,0 7,0 % 8,5 %
%
Kauden tulos, 1 000 748 959 -22,0 % 1 353 1 642 -17,6 %
euroa
% liikevaihdosta 6,0 % 7,8 % 5,2 % 6,7 %
Nettovelkaantumisaste -83,9 -94,1 -83,9 -94,1
% % % %
Omaraisuusaste % 52,0 49,7 52,0 49,7
% % % %
Oman pääoman tuotto 27,1 32,3 27,1 32,3
(ROE) % % % % %
Keskimääräinen 168 149 12,8 % 163 147 10,9 %
kokoaikaisiksi
työntekijöiksi
muutettu
henkilöstömäärä (FTE)
Taseen loppusumma, 9 514 10 9 514 10
1 000 euroa 327 327
Osakekohtainen 0,19 0,24 0,34 0,42
nettotulos, euroa

Tilikaudella 2023 ja 2022 ei kirjattu kertaluontoisia kuluja.

NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Fondia odottaa vuoden 2024 liikevaihdon olevan 27-29 miljoonaa euroa sekä liikevoittoprosentin olevan 7-10 %. Markkinatilanne jatkuu epävarmana ja tämä vaikuttaa heikentävästi mahdollisuuksiin arvioida tulevaa liiketoiminnan kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

TOIMITUSJOHTAJA HARRI SAVOLAINEN:

"Tilikaudella 2023 laajensimme fokustamme myynnin, asiakastyön ja henkilöstön lisäksi myös selkeämpään toiminnan tulokselliseen johtamiseen sekä kaupallisen kyvykkyyden kehittämiseen. Tavoitteenamme oli varmistaa hyvän asiakas- ja työntekijäkokemuksen lisäksi kannattava kasvu sekä laajentaa asiakaskuntaamme kaikilla liiketoiminta-alueilla. Onnistuimme asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamisessa sekä osin asiakaskuntamme laajentamisessa, mutta toimintamme kannattavuudessa jäi vielä parannettavaa.

Konsernin liikevaihto tilikaudella kasvoi 6,2 % vertailukauteen nähden. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 3,3 % vertailukaudesta, josta Ruotsi kasvoi 2,8 % ja Baltia 8,7 %. Kruunun valuuttakurssikehitys vaikutti Ruotsin liikevaihtoon, joka kruunuissa kasvoi tilikaudella 10,6 %. Suomen liikevaihto kasvoi 8,0 % vertailukauteen nähden. Konsernin liikevoitto (EBIT) heikentyi ja oli tilikaudella vain 7,0 % (8,5).

Lakipalveluiden myynti oli tilikaudella tavoitteidemme mukaista ja kehittyi hyvin vertailukauteen nähden. Hyvä myyntityö ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan jatkuvilta asiakkailtamme saadun liikevaihdon menetystä. Talouden epävarmuus heijastui asiakkaidemme kautta ja näkyi lakiosastoasiakkaidemme (LDaaS) osittaisina resurssivarausten vähennyksinä, erillisprojektien vähenemisinä ja valitettavasti myös asiakaspoistuman lisääntymisenä. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta juridisen neuvonnan tarve myös kasvoi muun muassa ESG-alueella, työoikeusasioissa ja oikeusteknologisessa neuvonnassa. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa lakiosastopalvelun ja muiden tuotteistettujen jatkuvien palveluiden osuutta kaikilla markkina-alueillamme ja siten kasvattaa kansainvälisen liiketoiminnan osuutta yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Tässä onnistuimme tilikaudella vain osittain. Konsernin liikevaihdosta kaikkien jatkuvien palveluiden osuus oli 46 % (47). Lakiosastoasiakkaiden (LDaaS) ja muiden jatkuvien palveluiden piirissä olevien asiakkaiden kokonaislaskutuksen osuus oli 76 % (77) liikevaihdosta. Ruotsissa kaikkien jatkuvien palveluiden osuus oli 39 % (40) liikevaihdosta ja Baltiassa 28 % (28). Suomen liikevaihdosta kaikkien jatkuvien palveluiden osuus oli 48 % (48). Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli konsernin kokonaisliikevaihdosta tilikaudella 25 % (25).

Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtamisessa olemme edelleen kiitettävällä tasolla. Asiakkailla tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja suositteluindeksin NPS tulos 61 (64) osoittivat proaktiivisen palvelumallimme toimivuuden, jonka pohjalta on hyvä jatkaa toimintamme kehittämistä.

Tilikaudella vetovoimamme työnantajana pysyi erinomaisena. Tästä osoituksena olivat onnistuneet rekrytoinnit ja Future Workplaces -sertifikaatti, jonka saimme jo kolmannen kerran peräkkäin tunnustuksena hyvästä työntekijäymmärryksestä ja -tyytyväisyydestä. Lisäksi edelleen mainio henkilöstön suositteluindeksi eNPS 48 (50) osoittaa, että toimintamme ja tekemisen mallimme terävöittäminen resonoi hyvin henkilöstössämme. Jatkoimme tilikaudella toiminnan tehostamista, jossa emme kuitenkaan tuloksellisesti vielä onnistuneet. Keskimääräinen tuottavuutemme tilikaudella laski ja oli -4,3 % vertailukauteen nähden. Tuottavuuden laskun taustalla merkittävimpänä tekijänä oli Suomen liiketoimintaan rekrytoitujen juristien hidas asiakastyön käynnistyminen, mikä kohdistui erityisesti tilikauden kolmanteen kvartaaliin.   

Saimme tilikaudella onnistuneesti päätökseen ensimmäiset asiakasprojektit kehittyneemmän tekoälyn käyttöönottojen tukemisessa. Rekrytoimme myös lisää teknologista osaamista vastataksemme entistä paremmin asiakastarpeen kasvuun Legal Tech & Design -alueella. Lisäksi rekrytoimme vero-osaajia Ruotsin ja Baltian nykyisten asiantuntijoiden lisäksi myös Suomeen tarjotaksemme asiakkaille kokonaisvaltaista juridista palvelua kaikilla liiketoiminta-aluillamme myös veroasioissa. Ostimme myös pienen liettualaisen immateriaalioikeuspalveluihin erikoistuneen Intels UAB:n, jolla laajennamme palvelutarjontaamme ja asiakaspohjaamme erityisesti Baltian-markkinassa. Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaamme ovat ottaneet hyvin vastaan MyFondia-alustalle lanseeratut Legal Health Check- ja Fondia Insights -toiminnallisuudet. Lisäksi lanseerasimme ensimmäisenä suomalaisena liikejuridiikan toimistona laajalle käyttäjäjoukolle suunnatun suomenkielisen tekoälyä ja suurta kielimallia (LLM) hyödyntävän juridisen sisältöpalvelun. Jatkamme MyFondia-alustan toiminnallisuuksien kehittämistä sekä uusien ominaisuuksien vaiheittaista käyttöönottoa suunnitellusti tavoitteenamme yhden digitaalisen palvelukanavan ja  -kokemuksen luominen.
Kasvu tilikaudella ei riittänyt tukemaan liikevoiton suotuisaa kehitystä. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset johtivat osaltaan heikentyneeseen asiakaskysyntään ja kustannusten nousuun. Tuottavuushaasteen lisäksi liikevoittoamme rasittivat etupainotteiset rekrytoinnit sekä inflaation seurannaisvaikutukset. Tuloskehityksemme tilikaudelta oli meille pettymys muutoin varsin kelvolliseen vuoteen.

Jatkamme aloitettua muutosmatkaa ja keskitymme jatkossakin liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin ja tekoihin: juridiseen asiakastyöhön, myyntiin, lisäarvon tuottamiseen asiakkaille ja henkilöstön hyvinvointiin.

Seuraamme tarkkaan mahdollisia markkinatilanteen muutoksia ja reagoimme niihin tarvittavin keinoin, vaarantamatta kuitenkaan asiakastyömme laatua tai hyvää asiakas- ja työntekijäkokemusta. Pyrimme pitämään liiketoimintamme suoraviivaisena ja helposti lähestyttävänä. Suhtaudumme markkinatilanteen epävarmuudesta huolimatta alkaneeseen tilikauteen luottavaisesti."

SIJOITTAJAVIESTINTÄ

Fondia julkistaa tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuulta 2023 torstaina 15.2.2024 kello 8.30. Tilinpäätöstiedote ja toimitusjohtajan esityksestä taltioitu video sekä esitysmateriaali ovat saatavilla myöhemmin yhtiön verkkosivuilla Fondia.com/sijoittajille (https://investors.fondia.com/fi/fi/julkaisut/raportit-ja-esitykset).

Sijoittajapuhelu pidetään torstaina 15.2.2024 kello 10.00. Sijoittajapuhelu pidetään suomeksi ja puheluun voi osallistua verkossa rekisteröitymällä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://fondia.videosync.fi/tilinpaatos-2023/register.

Helsingissä 15.2.2024

Fondia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Harri Savolainen

puh. 040 502 1919

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

FONDIA LYHYESTI

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa.  Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 190 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet