20:23:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Fondia är verksamma inom juridik. Bolaget är en aktör som erbjuder affärsjuridiska tjänster och löpande hantering av juridiska ärenden. Exempel på kompetens återfinns inom företagsavtal, personalfrågor, sekretess och konkurrensrätt. Fondia innehar verksamhet koncentrerad till den nordiska marknaden med kunder inom varierande branscher. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Kalender

2023-10-26 15-10 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 15-10 2023-Q1
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 15-10 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-25 Ordinarie utdelning FONDIA 0.28 EUR
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-19 Ordinarie utdelning FONDIA 0.28 EUR
2021-03-18 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning FONDIA 0.26 EUR
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-28 Ordinarie utdelning FONDIA 0.37 EUR
2019-03-27 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-16 Ordinarie utdelning FONDIA 0.35 EUR
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2022-11-24 16:00:00

Fondia Oyj

Yhtiötiedote

24.11.2022 kello 17.00

Fondia Oyj kertoi lokakuussa 2021 yhtiön päätöksestä ottaa käyttöön uusi henkilöstön osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinohjelma ("osakeohjelma"). Osakeohjelman tarkoituksena on edistää yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista sekä tarjota osallistujille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, ja tätä kautta kasvattaa yhtiön omistaja-arvoa. Osakeohjelma on suoriteperusteinen ja koostuu kolmen tilikauden mittaisista ansaintajaksoista. Hallitus päättää vuosittain uusien ansaintajaksojen alkamisesta sekä niiden ehdoista ja osallistujista. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2024.

Fondian hallitus on nyt päättänyt osakeohjelman toisesta ansaintajaksosta. Osakeohjelman toinen ansaintajakso alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2025.

Osakeohjelmassa osallistujilla on mahdollisuus ansaita Fondia Oyj:n osakkeita hallituksen asettamien yhtiön taloudelliseen ja strategiseen suoriutumiseen liittyvien ansaintakriteerien perusteella.

Toisella ansaintajaksolla 2023-2025 kohderyhmään kuuluvat hallituksen erikseen nimeämät Fondia-konsernin työntekijät, yhteensä noin 35 henkilöä. Tulevaan ansaintajaksoon ei voi osallistua kukaan ensimmäiseen ansaintajaksoon osallistunut henkilö, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.

Ansaintajaksolla 2023-2025 palkkiot perustuvat ansaintajakson keskimääräiseen liikevoittoprosenttiin (EBIT-%) ja osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Palkkiot maksetaan osallistujille kokonaisuudessaan Fondia Oyj:n osakkeina. Mikäli ansaintajakson 2023-2025 ansaintakriteereille asetetut enimmäistavoitteet saavutetaan, ansaintajakson nojalla suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä on arviolta yhteensä enintään 80 000 kappaletta Fondia Oyj:n osaketta vastaten arvoltaan 515 000 euroa, kun arvo lasketaan Fondian osakkeen lokakuun 2022 osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella. Osakeohjelman mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun 2026 loppuun mennessä. 

Hallitus voi järjestelmän ehtojen mukaisesti päättää ansaintajakson aikana uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Fondia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juha Sarsama, Hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 774 2099

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti 

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 170 työntekijää. 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.fondia.com/fi