03:22:41 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-12 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.20 SEK
2024-04-11 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.12 SEK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-21 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.08 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-19 Split FNOX 1:10
2021-12-27 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.75 SEK
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.50 SEK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-28 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.35 SEK
2019-03-27 Årsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.25 SEK
2018-03-21 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-10 Extra Bolagsstämma 2018
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-29 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.20 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-28 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.16 SEK
2016-06-27 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-09 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-11 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.13 SEK
2015-03-10 Årsstämma 2015
2015-02-03 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-25 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.12 SEK
2014-03-24 Årsstämma 2014
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-26 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-25 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.10 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-09 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.00 SEK
2012-03-08 Årsstämma 2012
2012-02-03 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-05-06 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.00 SEK
2011-05-06 Årsstämma 2011
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-02 Bokslutskommuniké 2010
2010-03-12 X-dag ordinarie utdelning FNOX 0.00 SEK
2010-02-02 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Fortnox är en företagsplattform som erbjuder produkter och tjänster inom bland annat redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Kunderna får också tillgång till andra företagstjänster och till flertalet externa system genom partnersamarbeten. Bolaget bedriver sin primära verksamhet inom Sverige. Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö.
2022-11-01 12:30:00

Scroll down for English version. Fortnox har idag tecknat avtal om, samt slutfört, förvärv av 51 procent av aktierna i Cling Group, ett SaaS-bolag som utvecklat en interaktiv lösning som hjälper små- och medelstora företag att designa, dela och signera affärsdokument, såsom offerter. 

Fortnox köper 51 procent av aktierna i Cling, med en option på att förvärva resterande 49 procent under 2024. Cling, som hade en omsättning om 2,2 Mkr under 2021, konsolideras i Marknadsplatsen från och med tillträdesdagen - den 1 november. 

- Clings tekniska lösning kommer direkt att komplettera Fortnox erbjudande till Marknadsplatsens kunder. Över tid är dessutom den digitala signeringsfunktionen ett naturligt komplement till erbjudandet i våra andra affärsområden. Eftersom det förenklar företagarens hantering av affärsdokument är förvärvet helt i linje med Fortnox ambition, att hjälpa företag starta, växa och utvecklas, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Clings verktyg gör det bland annat möjligt att individualisera offerter, man kan därefter följa offerten i realtid och se om den potentiella kunden har öppnat och läst den, om de har några synpunkter och i slutänden, om de godkänt och signerat. 

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox

Telefon: 072 - 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se

Fortnox acquires Cling Group

Today, Fortnox signed an agreement concerning, and completed, the acquisition of 51 percent of the shares in Cling Group,  a SaaS company which has developed an interactive solution that helps  small and medium-sized businesses to design, share and sign business documents, such as price quotes. 

Fortnox has acquired 51 percent of shares in Cling, with an option to purchase the remaining 49 percent in 2024. Cling, which had sales of SEK 2.2 million in 2021, will be fully consolidated into business area Marknadsplatsen as of the closing date on November 1. 

- Cling's technical solution will immediately complement Fortnox's offering to Marknadsplatsen's customers. Over time, the digital signing function will also be a natural addition to the offering in our other business areas. It simplifies the business owners' handling of business documents, and as such, it's completely in line with Fortnox's ambition to help businesses start, grow and develop, says Tommy Eklund, CEO Fortnox.

Cling's solution makes it possible to customize price quotes and thereafter track them in real time to see if the potential customer has opened and read it, if they have any comments, and, finally, if they have approved and signed the document.

For further information, please contact:

Tommy Eklund, CEO Fortnox

Telephone: +46 72 369 73 50

E-mail: tommy.eklund@fortnox.se

About Fortnox

Fortnox AB (publ) is a business platform that connects people, businesses and organizations. We help businesses start, grow and develop. With smart technical products, solutions and services, and the ability to connect them with hundreds of external parties, we are a hub for businesses in Sweden. Our vision is to create a prosperous society shaped by thriving businesses.

Established in 2001, Fortnox is headquartered in Växjö with offices in Malmö, Linköping and Stockholm. Fortnox AB is listed on Nasdaq Stockholm's main market.

For further information, visit www.fortnox.se