18:27:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorSällanköp
IndustriBetting
Future Gaming Group International är verksamma inom spelbranschen. Idag investerar och äger koncernen ett flertal bolag inom casino & spelbranschen. Exempel på internetsajter som drivs inom koncernen innefattar exempelvis playhippo.com, happybingo.com, samt lyckobingo.com. Bolaget grundades ursprungligen 2006 som United Media Sweden och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-13 Ordinarie utdelning FGG 0.00 SEK
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning FGG 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-08 Ordinarie utdelning FGG 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2017
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-18 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-29 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-30 Ordinarie utdelning FGG 0.00 SEK
2017-05-29 Årsstämma 2016
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-30 Årsstämma 2015
2016-06-27 Ordinarie utdelning FGG 0.00 SEK
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-11-27 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-27 Ordinarie utdelning FGG 0.00 SEK
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-03 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-02 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-27 Ordinarie utdelning FGG 0.00 SEK
2014-06-26 Årsstämma 2013
2014-05-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Ordinarie utdelning FGG 0.00 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2012
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-13 15-7 2012
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2020-01-14 15:14:53

Future Gaming Group International AB ("FGGI") har fått besked om att de aktier som vissa nyckelpersoner kan komma att få till följd av det föreslagna optionsprogrammet omfattas av en så kallad "lockup".

I kallelsen till den extra bolagstämman den 28 januari 2020 föreslås att stämman fattar beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersonerna Soheil Amorpour och Victor Sahlstedt. Aktieägare som representerar cirka 28 procent av antalet aktier och röster i FGGI har uttryckt sitt stöd för detta.

FGGI har fått besked om att ett avtal mellan nyckelpersonerna och obligationsägargruppen innehåller bestämmelser om en lockup gällande de aktier som nyckelpersonerna kan komma att få till följd av det föreslagna optionsprogrammet. Lockupen innebär att nyckelpersonerna inte kan sälja, pantsätta eller överlåta dessa optioner och därtill kopplade aktier förrän bolagets nuvarande obligationslån helt har återbetalats. Nyckelpersonerna har dock, enligt vissa sedvanliga undantag, rätt att bland annat överföra dessa optioner och därtill kopplade aktier till närstående bolag. Vidare äger nyckelpersonerna rätt att överlåta nämnda värdepapper till vissa andra nyckelpersoner.

FGGI bedömer att ovan nämnda bestämmelser kring lockupen ligger i linje med bolagets, obligationsinnehavarnas och övriga aktieägares intressen.

Stockholm den 14 januari 2020
Future Gaming Group International AB (publ)