03:19:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2016-11-18 08:49:02
Vid extra bolagsstämma i Gaming Corps AB ("Bolaget") den 17 november 2016 fattades följande beslut:

Ändring av bolagsordningen.  

Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med förändringar i bolagsordningens aktiekapitalsgränser samt antalet aktier. Den nya bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket.  

Förvärv av Red Fly Studio
Bolagsstämman beslutade att godkänna ingått aktieöverlåtelseavtal, som villkorats av stämmans godkännande, om att förvärva samtliga aktier i Red Fly Studio Inc och i övrigt i enlighet med förslag till beslut.  

Antalet styrelseledamöter samt val av styrelse 

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem ledamöter utan suppleanter genom omval av Claes Tellman (ordförande), Jonas Forsman, Magnus Kolaas och Nicklas Dunham samt nyval av advokaten Göran Lundsten som har 30-års erfarenhet av att vara jurist inom affärslivet och är för närvarande partner på Hellström Advokatbyrå. Tidigare har han varit jurist på Arthur Andersen och Skandia. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete både i mindre och större bolag. Han jobbar med svensk och internationell affärsjuridik och merger and acquisition, hans klienter är både start-ups och större klienter.   

Utlåtandet finns att tillgå på www.gamingcorps.com