16:27:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2017-08-31 13:00:00
Andra kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,0 MSEK) i moderbolaget och 0,0 MSEK (0,0 MSEK) i koncernen under det andra kvartalet. Dotterbolaget Red Fly Studio Inc tillämpar kontantmetoden i redovisningen, varvid fakturerat belopp om 72 TUSD till uppdragsgivare utanför koncernen under slutet av juni 2017 inte redovisas under det andra kvartalet.
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,6 MSEK (-7,1 MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-7,1 MSEK) i koncernen under det andra kvartalet.
Resultat efter finansiella poster uppgick till - 3,6 MSEK (-7,1 MSEK) i moderbolaget och -5,7 MSEK (-7,1 MSEK) i koncernen under det andra kvartalet.
Gaming Corps avropade en första utbetalning från ingått investeringsavtal med GEM i början av april 2017. Utfallet blev att GEM tecknade 1,535 M aktier till teckningskursen 0,568 SEK.
Gaming Corps slöt försäljningsavtal om film- och TV-rättigheter avseende äventyrsspelet The Descendant med DJ2 Entertainment i mitten av april 2017.
The Descendant lanseras på den ryska marknaden tillsammans med Mail.ru i mitten av april 2017.
Gaming Corps mobilsspel Real Madrid Slam Dunk Baskerball lanserades globalt för iOS och Android i början av maj 2017.
Gaming Corps tecknar avtal om att agera underleverantör åt en amerikansk AAA-studio. Uppdraget, som är av work for hire-karaktär, inleddes i slutet av maj 2017.
Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 1,9 MSEK i mitten av juni 2017.
Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK i slutet av juli 2017.
Gaming Corps genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK i början av augusti 2017. Ca 2 MSEK avsåg en kontant nyemission.
Gaming Corps tecknar principavtal i början av augusti 2017 om att förvärva samtliga aktier i Salsa Games Ltd. Avtalet innebär att Gaming Corps kommer att börja utveckla sina affärer inom kasino och gambling.

Gaming Corps ingår finansieringsavtal med investeringsfonden Bracknor till ett totalt värde om 2,8 MEUR i mitten av augusti 2017.

Med "Bolaget" eller "Gaming Corps" avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016. Red Fly Studio Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsolideras den 1 januari 2017.