17:48:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2017-11-30 08:30:00

Tredje kvartalet i sammandrag

 • MSEK) i koncernen under det tredje kvartalet.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,23 MSEK (- 10,72 MSEK) i moderbolaget och -0,57 MSEK (-10,72 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till - 1,24 MSEK (-10,75 MSEK) i moderbolaget och
-0,67 MSEK (-10,75 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.
 • Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK i slutet av juli 2017.
 • Gaming Corps genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK i början av augusti 2017. Ca 2 MSEK avsåg en kontant nyemission.
 • Gaming Corps tecknar principavtal i början av augusti 2017 om att förvärva samtliga aktier i Salsa Games Ltd. Avtalet innebär att Gaming Corps kommer att börja utveckla sina affärer inom kasino och gambling.
 • Gaming Corps ingår finansieringsavtal med investeringsfonden Bracknor till ett totalt värde om 2,8 MEUR i mitten av augusti 2017.
 • Gaming Corps tecknar uppdragsavtal med amerikanska PDP värt 2,69 MUSD i mitten av september 2017.
 • Gaming Corps investerar 2 MUSD, fram till årsskiftet 2017/2018, i den amerikanska spelstudion Kung Fu Factory till en bolagsvärdering om 15 MUSD (pre) i mitten av september 2017.
 • Gaming Corps tillförs 400 000 EUR genom konvertibellån från Bracknor Investment Group i mitten av oktober 2017.
 • Gaming Corps tillkännager att koncernen blivit kassaflödespositivt på dotterbolagsnivå i mitten av oktober.
 • Gaming Corps tillträder aktierna i kasinoproducenten Salsa Games i mitten av oktober 2017.
 • Gaming Corps förvärvar 4 % i Flax Innovations för 1 MSEK i kontant köpeskilling i slutet av oktober 2017.
 • Gaming Corps genomför kvittningsemission om 8.577.641 SEK i slutet av november 2017.

Med "Bolaget" eller "Gaming Corps" avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016.  Red Fly Studio Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2017. Salsa Games Ltd är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB och förväntas konsolideras per den 1 januari 2018.