03:58:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2017-05-26 08:55:00
Första kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen uppgick till 0,01 MSEK (0,021 MSEK) i moderbolaget och 0,19 MSEK ( 0,021 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -5,7 MSEK (- 6,2 MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-6,2 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Resultat efter nansiella poster uppgick till - 5,7 MSEK (-6,2 MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-6,2 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Gaming Corps meddelade i början av februari 2017 att soft-launch av Real Madrid Slam Dunk inletts i Mexiko och Australien.

 • Gaming Corps ingick investeringsavtal uppgående till högst 91 MSEK med fonden GEM i slutet av februari 2017.

 • Samarbete inleddes med Karmafy avseende Slam Dunk Basketball 2 i slutet av mars 2017. 

 • Gaming Corps och samarbetspartnern Microids beslutade i slutet av mars 2017 att släppa första episoden av The Descendant gratis för att öka försäljningen av de andra fyra episoderna.

 • Gaming Corps avropade första utbetalning från ingått investeringsavtal med GEM efter periodens utgång i början av april 2017. Utfallet blev att GEM tecknade 1,535 M aktier till teckningskursen 0,568 SEK.

 • Gaming Corps slöt försäljningsavtal om lm- och TV-rättigheter avseende äventyrsspelet The Descendant med DJ2 Entertainment efter periodens utgång i mitten av april 2017.

 • The Descendant lanseras på den ryska marknaden tillsammans med Mail.ru efter periodens utgång i mitten av april 2017.

 • Gaming Corps mobilsspel Real Madrid Slam Dunk Baskerball lanserades globalt för iOS och Android efter periodens utgång i början av maj 2017.

 • Gaming Corps skriver avtal om att agera underleverantör åt en känd AAA-studio. Uppdraget, som är av work for hire-karaktär, inleddes efter periodens utgång i slutet av maj 2017 och gör att bolaget omedelbart tillförs nya nansiella medel.

 • Med "Bolaget" eller "Gaming Corps" avses Gaming Corps AB med org nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016. Red Fly Studio Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsolideras den 1 januari 2017.