16:24:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2018-05-31 13:00:00

Kommentar till delårsrapporten - VD Mike Doyle

Gaming Corps är ett företag som har plågats av såväl dålig produktstrategi som ineffektiv ledning under en längre tid. Det arvet kunde inte tydligare manifesteras än det som avspeglas i dagens aktiekurs - som fallit nästan 98 % sedan start. Denna situation är helt oacceptabel. Jag var medveten om företagets existens under delar av min tid på Fox och kände alltid att det var ett väldigt lovande företag - om det bara sköttes väl. I många avseenden, för att använda en Hollywood-analogi, är det som en tv-serie som har kämpat för att finna sin "plot" och dess nyckelpersoner. Den tiden är nu över. Som tredje VD för företaget är jag övertygad om att jag kan ta med både den branschkunskap och produktstrategi som äntligen kommer att tillåta Gaming Corps att bli det företag som det alltid har haft potential att vara.

Vi har tagit det första kritiska steget i att genomföra en ledningsförändring. Nu härnäst kommer vi att fokusera på att sätta en ny produktstrategi som omfattar fler work-for-hire projekt, medfinansieringsinitiativ, portar till nya plattformar såsom Switch, licensierad spelutveckling och investeringar i både helägda IP:n och innovativa projekt för nya plattformar. Som spelbolag måste vi dedikera oss till att göra bra produkter och leverera dem till marknaden på ett sätt som maximerar intäkterna. Det är denna typ av fokuserat tänkande som kommer att definiera oss framöver och också det som kapitalet i den föreliggande nyemissionen skall användas till

I min karriär inom spelbranschen har jag haft positioner som inkluderar Producer, Publishing Producer, Executive Producer, Vice President Production samt även varit Head of the Interactive licensing group för en stor Hollywoodstudio i 5 år. Jag har en djup förståelse för hur spel görs och jag har djup förståelse för hur kontrakten effektivt förhandlas fram på ett sätt som gör det möjligt för spelprojekt att lyckas. Det är denna erfarenhet kombinerat med min förmåga att driva finansiellt ansvariga projekt och bygga stabila och effektiva kreativa team som gör att vi kan realisera vår ambitiösa vision för Gaming Corps.

Jag kan inte nog betona hur mycket jag uppskattar det stöd jag har fått från våra aktieägare sedan jag tillträtt rollen som VD - särskilt efter vad de har sett de senaste åren. Om det finns en sak som jag tror definierar mig professionellt så är det integritet, och aktieägarna har mitt ord på att detta är slutet på den här fasen för detta företag och början på en energisk renässans som i slutändan kommer att gynna oss alla. Tack.

Mike Doyle, VD, Gaming Corps AB

Första kvartalet i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0,01 MSEK) i moderbolaget och 6,89 MSEK (0,19 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,90 MSEK (- 5,7 MSEK) i moderbolaget och -3,16 MSEK (-6,2 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,96 MSEK (-5,7 MSEK) i moderbolaget och -4,16 MSEK (-5,6 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

 • Gaming Corps tecknar avtal värt ca 10 MSEK med GameMill i början av januari 2018.

 • Emissioner om ca 1,6 MSEK genomförs i mitten av januari 2018.

 • Gaming Corps rekryterar toppchef med ansvar för kasinospel i slutet av januari 2018.

 • Emissioner om ca 8,9 MSEK genomförs i slutet av januari 2018.

 • Claes Tellman väljs till ny styrelseordförande på extra bolagsstämma den 22 februari 2018.

 • Bolaget tillförs 400 000 EUR genom konvertibellån från Bracknor Investment Group i slutet av mars 2018.

 • Spelveteranen Mike Doyle tillträder som operativ chef i Gaming Corps efter periodens utgång i mitten av april 2018.

 • Gaming Corps genomför emissioner om ca 2,6 MSEK efter periodens utgång i mitten av april 2018.

 • Bolaget omförhandlar villkoren i Kung Fu Factory-affären samt genomför kvittningsemission till förmedlingspart efter periodens utgång i slutet av april 2018.

 • Gaming Corps ingår avtal om att förvärva aktier i Malta-baserade PlayMagic efter periodens utgång i slutet av april 2018.

 • Gaming Corps genomför emissioner om ca 3,7 MSEK efter periodens i mitten av maj 2018.

 • Mike Doyle tillträder som ny VD för Gaming Corps efter periodens utgång i mitten av maj 2018.

 • Styrelsen beslutar om av- och nedskrivningar m.m. i samband med arbetet med årsredovisningen, vilket medför avvikelser i bokslutskommunikén efter periodens utgång i mitten av maj 2018. 

 • Gaming Corps genomför emission om ca 2,6 MSEK efter periodens i slutet av maj 2018.

 • Styrelsen för Gaming Corps beslutar om företrädesemission som vid full teckning tillför Bolaget ca 13 MSEK efter periodens utgång i slutet av maj 2018.

 • Gaming Corps ingår avtal om att investera upp till 250 KUSD i Vavel Game Studio genom konvertibellån efter periodens utgång i slutet av maj 2018.

Delårsrapporten i sin helhet är bifogad samt finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gamingcorps.com. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mike Doyle, VD, Gaming Corps AB
Email: ir@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 13.00 CET. 

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com