15:44:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2016-10-25 08:55:13
Intresset för nyemissionen i Gaming Corps AB ("Bolaget") var stort och täckningsgraden i Bolagets nu avslutade nyemission blev 256,93 %. Totalt efterfrågades det aktier för 59 437 477,80 kr.

Bolagsstämma i Gaming Corps beslutade den 22 september 2016 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om 23 133 484,80 kr där allmänheten bjöds in att anmäla teckning av aktier utan företräde. Nyemissionen omfattade 25 703 872 aktier till en teckningskurs om 0,90 kr per aktie. En gammal aktie berättigade till teckning av två nya aktier. Teckning av aktier med och utan företrädesrätt löpte under perioden 5-19 oktober 2016. Intresset var stort och totalt efterfrågades det aktier för 59 437 477,80 kr. Aktier för 19 955 916, 90 kr tecknades med stöd av teckningsrätter. Aktietecknare som åberopat viss företrädesrätt vid överteckning, s k subsidiär företrädesrätt, kommer att mottaga avräkningsnota med besked om tilldelning pro rata i förhållande till det antal aktier var och en tecknat med stöd av teckningsrätter. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 353 834,43 kr, från 1 176 917,21 kr till 3 530 751,64 kr, fördelat över totalt 38 555 808 aktier.   

"Jag är glad och stolt över det förtroende och intresse som såväl befintliga aktieägare som nya investerare visat oss efter den tuffa tid som bolaget genomgått. Med emissionslikviden från den nyligen avslutade emissionen finns det goda möjligheter att genomföra en turnaround i Gaming Corps. Detta kommer främst att ske genom att kapitalisera på kompetens och upparbetade IPn i Red Fly Studio som styrelsen ingått avtal om att förvärva, villkorat godkännande från bolagsstämma den 17 november 2016", säger Magnus Kolaas, Gaming Corps VD, i en kommentar.