21:58:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriGaming
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2018
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2017
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2016
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2015
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2018-01-23 08:57:57

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om kvittningsemission om ca 8,1 MSEK. Därtill har utbyte av konvertibler påkallats till ett belopp om ca 769 TSEK. 

Kvittningsemissionen riktades till Big M Consulting och Marcus Andersson, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 8.113.997 SEK, mot Gaming Corps. Utbyte av konvertibler om 769.472 SEK (1 923 680 resp 14 782n749 aktier) påkallades av Bracknor Investment Group. Totalt tecknades 16.706.429 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 0,5317 SEK. Efter registrering av kvittningsemissionen samt utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 11.177.096,15 SEK fördelat över 122.054.012 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 8,33 procent jämfört med aktiens stängningskurs i fredags, den 19 januari 2018. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 13,7 procent.