17:19:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2019-06-27 21:16:20

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps") har tagit beslutet att skära ned resurserna i Austin och istället öka mängden personal på Malta, ett ytterligare steg i arbetet med att säkra kostnadseffektiv produktionskapacitet framöver.

Personalen i Gaming Corps USA har sedan januari 2019 arbetat inom ramen för ett uppdrag av typen work-for-hire för utvecklingsbolaget Certain Affinity. Avtalet löper ut den 30 juni och planen var initialt att förlänga samarbetet tills dess att Bolaget påbörjat egen spelutveckling igen. Bolagets arbete med att utveckla nya affärer har rört sig framåt mycket positivt men tagit längre tid än planerat på grund av omnoteringsprocessen vid Nasdaq First North. En utökad period av arbete inom work-for-hire har dock inte uppfattats som ett attraktivt alternativ av personalen i Austin, och det har inte heller av ledningen bedömts vara i Bolagets bästa intresse. Efter en tids respektfull dialog mellan ledning och anställda har man därför fattat det gemensamma beslutet att samtliga i teamet lämnar Bolaget, ledningen har vidare beslutat skära ned produktionen i Austin genom att i nuläget inte anställa ny personal.

"Vår studio i Austin har haft ett tufft år med hög belastning i tre parallella projekt på grund av att en tidigare underleverantör i uppdraget med American Ninja Warrior för GameMill inte levererade enligt avtal. Vi kommer ha spännande nya möjligheter för utvecklare inom ett år men just nu är arbete inom work-for-hire det vi kan erbjuda våra anställda i USA, vilket inte är vad det här erfarna teamet vill arbeta med. Givet att lönenivåerna i USA är substantiellt högre än i Europa har ledningen beslutat omfördela all produktionskapacitet till Malta, en åtgärd som kommer att minska Bolagets operativa kostnader betydligt." säger Juha Kauppinen, VD.

Verksamheten på Malta har i nuläget tre anställda samt underkonsulter, och givet dagens beslut kommer ytterligare resurser engageras under kommande period. Att expandera studion på Malta har varit ledningens uttalade strategi sedan början av 2019 och nuvarande personal har redan kunskaper inom såväl iGaming som Gaming. Därmed står Bolaget väl rustat för att hantera fortsatt produktion, nedskärningarna i Austin till trots.

Dan Borth, Director of Gaming, lämnar sin plats i ledningsgruppen med start 1 juli 2019 men finns kvar inom Bolaget i en rådgivande roll, engagerad i arbetet med att utveckla affärer i USA och närliggande region.

Gaming Corps samarbete med Chimney Group inom interaktiv, narrativ underhållning fortgår som planerat och påverkas inte av omfördelningen produktionsresurser från Austin till Malta. Inte heller Bolagets pågående produktion av kasinoslots påverkas då resurser i och med denna kostnadsbesparing finns för att utöka teamet på Malta och därmed ta höjd för såväl iGaming-utveckling som arbetet med projektering och försäljning inom Gaming.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se,+46 8 684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.