15:51:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2018-11-16 19:00:00

Vid den extra bolagsstämman (torsdagen den 8 november) i Gaming Corps, tillsattes en ny styrelse bestående av de fem ledamöterna: Claes Tellman (ordf.), Daniel Redén, Bülent Balikci, Umeed Noor Galay och Juha Kauppinen. I anslutning till det konstituerande styrelsemötet beslöts även att tilldela ett operativt ansvar till Juha Kauppinen. Den nya styrelsen har påbörjat en genomlysning av verksamheten med syfte att identifiera och genomföra effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Nedan följer en kort introduktion av de nya ledamöterna.

Daniel Redén
VD för Brixton Medical AB. Aktieinnehavet ägs av Daniels helägda bolag Redén Trotting AB. Aktieinnehav:15 454 653 st

Bülent Balikci
Entreprenör och ägare av LGB Invest AB. Aktieinnehav:8 156 368 st

Umeed Noor Galay
Privat investerare och tidigare tf. OVC på Karolinska Universitetssjukhuset. Arbetsuppgifter med personal-, produktion- och budgetansvar. Aktieinnehav:4 001 275 st

Juha Kauppinen
Tidigare tjänsteman inom installations- och serviceföretag. Handplockad av de största ägarna i bolaget p.g.a sitt stora engagemang och analytiska förmåga. Aktieinnehav: 619 632 st

Claes Tellman
Omvald till ordförande för bolaget av samtliga i nya styrelsen.

Vidare, har styrelsen bedömt att det inte är i linje med bolagets strategi att gå vidare med att förvärva aktier PlayMagic Ltd (Cision pressmeddelande 30 april 2018) och heller inte det potentiella utbytet av konvertibler samt utnyttjande av teckningsoptioner med det amerikanska spelbolaget Vavel Game Studio (Cision pressmeddelande 30 maj 2018). Istället ska bolaget fokusera på sin egna kärnverksamhet, att utveckla teknologier, design och ramverk för att skapa interaktiva spelupplevelser.

Avslutningvis, har styrelsen också inlett arbetet med att utse en ny valberedning.