17:18:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gaming Corps är en spelutvecklare. Bolaget utvecklar underhållande spel baserade på ett flertal internationella varumärken. Utvecklingen sker i egen regi, på uppdrag av eller tillsammans med andra spelförläggare inom branschen. Exempel på spel som bolaget tagit fram innefattar The Descendant, Slam Dunk och Truffle Trouble. Bolaget etablerades 2005 och gick tidigare under namnet Red Fly Studio. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-27 Split GCOR 10:1
2020-06-25 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2020-06-24 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-22 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-15 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-29 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-11-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-02 Årsstämma 2016
2016-05-27 Ordinarie utdelning GCOR 0.00 SEK
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2019-05-14 08:44:58

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps") låter härmed publicera delårsrapport för första kvartalet 2019. Perioden dominerades av förbättringsarbete inom ramen för noteringsprocess och genomlysning av Bolaget. Rörelseresultat före avskrivningar är fortsatt negativt på -2,7 MSEK för perioden, men ledningen är nöjda över den kostnadskontroll som nu etablerats och ser fram emot ett förstärkt fokus på produkt- och affärsutveckling under resterande del av verksamhetsåret.

Nyckeltal för perioden
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0,02 MSEK) i moderbolaget och 3,45 MSEK (6,88 MSEK) i koncernen.
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,87 MSEK ( -2,90 MSEK) i moderbolaget och 
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,89 MSEK (-2,96 MSEK) i moderbolaget och -2,82 MSEK (-4,16 MSEK) i koncernen.
  • Resultat per aktie i moderbolaget före utspädning uppgick till -0,01 kr (-0,02 kr) och efter utspädning till -0,01 kr (-0,02 kr). Resultat per aktie i koncernen före utspädning uppgick till -0,01 kr (-0,03 kr) och efter utspädning till -0,01 kr (-0,03 kr).

Produktutveckling

Ledningen har beslutat marknadsföra alla framtida produkter inom såväl Gaming som iGaming under Gaming Corps för att stärka modervarumärket. Bolagets satsning inom iGaming var vid tidpunkten för styrelsens tillsättning ännu i sin linda. Här har takten ökats, kompetens säkrats, kundkontakter initierats och process för etablering av dotterbolag samt ansökan om licens på Malta påbörjats. Den senare är en nödvändig åtgärd för att möjliggöra försäljning av de kasinoslots som just nu tas fram. Bolaget har parallellt utvärderat olika affärsmodeller och framtida möjligheter inom Gaming samt fortsatt samarbetet med Chimney, som under slutet av perioden inlett försäljningsarbete med bl.a. visning av demo för olika leverantörer av streamingtjänster.

Klättringen uppför berget

Förbättringsarbetet som inleddes i november 2018 har varit intensivt under perioden. Ledningen har fortsatt genomlysningen av bolagets alla delar och tidigare förehavanden, utvärderat samarbeten och leverantörer, reducerat kostnader samt ändrat finansieringspolicy. Ny affärsplan och strategisk plattform har påbörjats och tar form innevarande kvartal. Trots kraftiga åtgärder visar resultatet för perioden att Gaming Corps fortsatt har en lång bit att klättra för att bli det hälsosamma och framgångsrika bolag som aktieägarna förtjänar. Ledningen tar den uppgiften på stort allvar. Med grovarbetet i backspegeln fokuserar Bolaget nu fullt framåt på affärsutveckling och intäktsgenerering.

Information och struktur

Den 20 december 2018 meddelade Nasdaq att man placerat Gaming Corps under observation och att bolaget skulle betraktas som en ny emittent. De synpunkter Nasdaq förde fram föll väl i linje med de förbättringsbehov styrelsen själv identifierat. En stor del av ledningens tid under perioden har därför lagts på att säkra korrekt informationsgivning, genomgå en due diligence-process samt ta fram en bolagsbeskrivning, den senare ett omfattande arbete. Bolaget har under perioden utfört alla justeringar och inkommit med alla dokument som efterfrågats av Nasdaq. Därutöver har ledningen arbetat med att sätta struktur och rutiner på plats.

Delårsrapporten finns publicerad i sin helhet på Gaming Corps hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se,+46 8 684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.