18:46:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriAnläggning & bygg
Garo utvecklar produkter och system inom elinstallation. Bolaget erbjuder mätarskåp, eluttag för bilparkering, CEE-uttag, ställverk, samt tillhörande eftermarknadsservice. Största verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden där kunderna består av elgrossister, men även utav slutkunder som elinstallatörer, OEM-tillverkare och industribolag. Bolaget grundades ursprungligen 1939 och har sitt huvudkontor i Gnosjö.

Kalender

2020-11-18 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-19 Årsstämma 2019
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning GARO 4.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Ordinarie utdelning GARO 4.00 SEK
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-02 Årsstämma 2017
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning GARO 2.85 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2016
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-15 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2019-05-15 19:00:00

Vid GARO Aktiebolags årsstämma den 15 maj 2019 fattades följande beslut 

Val av styrelse 

Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson (ordförande), Rickard Blomqvist, Susanna Hilleskog, Per Holmstedt, och Lars-Åke Rydh samt nyvaldes Mari-Katharina Jonsson Kadowaki. Lars Svensson hade avböjt omval.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att utgå med 470 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. Som ersättning för arbete i revisionsutskottet beslutades vidare att ordföranden ska erhålla 80 000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla 40 000 kronor vardera.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 4,00 kronor per aktie för 2018. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 17 maj 2019. Utbetalning beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 22 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.