17:59:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service). Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Kalender

2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Bonusutdelning GENI 0.50 SEK
2020-05-14 Ordinarie utdelning GENI 0.30 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2019
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning GENI 0.30 SEK
2019-05-16 Bonusutdelning GENI 0.50 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning GENI 0.30 SEK
2018-05-16 Bonusutdelning GENI 0.70 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Årsstämma 2017
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning GENI 0.30 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning GENI 0.30 SEK
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2015
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2014-05-14 Årsstämma 2013
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2012
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-13 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-09 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2012-05-08 Årsstämma 2011
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2010
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-12 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-12 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-27 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-15 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2009-05-14 Årsstämma
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2019-05-15 19:00:00

Kommuniké från Generic Sweden AB:s årsstämma den 15 maj 2019.

Generic Sweden AB har per den 15 maj 2019 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Christian Lindhé och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll;

-        årsredovisningen för 2018 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition - en utdelning till aktieägarna om 0,80 kr per aktie, totalt 9 834 KSEK och i ny räkning överfördes 10 833 KSEK,

-        styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018,

-        styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,

-        för tiden intill dess att årsstämman 2020 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

Fredrik Svedberg (omval)

Kent-Åke Jönsson (omval)

Stefan Widén (omval)

Niclas Granholm (omval)

-        till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Christian Lamrin,

-        det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2019, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,

-        styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.  

I sitt anförande berättade bolagets VD Jonas Jegerborn om utvecklingen i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för första kvartalet 2019.

Hans Krantz, Styrelsens ordförande

Jonas Jegerborn, VD & Koncernchef

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl.19.00 den 15 maj 2019.