17:23:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning GENI 1.50 SEK
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning GENI 1.25 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning GENI 1.00 SEK
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning GENI 0.80 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Bonusutdelning GENI 0.5
2020-05-14 Ordinarie utdelning GENI 0.30 SEK
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning GENI 0.30 SEK
2019-05-16 Bonusutdelning GENI 0.5
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning GENI 0.30 SEK
2018-05-16 Bonusutdelning GENI 0.7
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning GENI 0.30 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning GENI 0.30 SEK
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-13 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-09 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2012-05-08 Årsstämma 2012
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-12 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-12 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-27 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-15 Ordinarie utdelning GENI 0.00 SEK
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-14 Årsstämma 1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
Generic Sweden är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service). Generics kunder återfinns inom flertal sektorer med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel. Bolaget grundades under 1993 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-05-15 18:30:00

Kommuniké från Generic Sweden AB:s årsstämma

Generic Sweden AB har den 15 maj 2024 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade årsstämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Följande huvudsakliga beslut fattades.
  • Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2023 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande en utdelning till aktieägarna om 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 17 maj 2024.

  • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

  • Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

  • Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Revisorsarvode beslutades utgå enligt löpande räkning.

  • Valdes följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)
Stefan Widén (omval)
Bengt-Arne Molin (omval)
Erik Ivarsson (omval)
Johanna Berlinde (omval)

  • Till bolagets revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Christian Lamrin som huvudansvarig revisor.

  • Beslutades om utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl 18.30 den 15 maj 2024.