09:15:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning GEAN 0.00 NOK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-20 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning GEAN 0.00 NOK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 X-dag ordinarie utdelning GEAN 0.00 NOK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-20 Extra Bolagsstämma 2021

Beskrivning

LandNorge
Lista5542285
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Genetic Analysis är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom området för diagnostik, med störst fokus mot mänsklig mikrobiomet. Tekniken utgår ifrån bolagets forskningsplattform och IVD-produkterna används exempelvis för testtagning och analys av bakterier och virus. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och produkterna vidaresäljs huvudsakligen till laboratorier. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo, Norge.
2024-02-29 08:00:00

Oslo, Norge, 29 februari 2024 - Genetic Analysis AS ("Bolaget", Ticker: GEAN) offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.genetic-analysis.com). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

VD Ronny Hermansen kommenterar:
"2023 var ett år då vi ökade vår närvaro på marknaden för mikrobiomtester och tog ett stort steg framåt i vår kommersialiseringsresa. Vi har vidareutvecklat och förbättrat vår GA-map®-plattform, ingått nya distributionsavtal och börjat närma oss andra internationella marknader. Under året lanserade vi även vårt nya erbjudande till forskningskunder och inledde ett samarbete för att kommersialisera GA-map® till konsumentmarknaden."

Q4 2023 (01.10.2023 - 31.12.2023)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,4 MNOK (5,7)
 • Försäljningen uppgick till 3,8 MNOK (3,5)
 • Nettoresultatet uppgick till -6,7 MNOK (-7,8)
 • Totala tillgångar uppgick till 53,5 MNOK (64,4)
 • Soliditeten uppgick till 60 % (69 %)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 NOK (-0,31)
Q1-Q4 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,2 MNOK (20,7)
 • Försäljningen uppgick till 14,1 MNOK (11,2)
 • Nettoresultatet uppgick till -23,8 MNOK (-28,3)
 • Totala tillgångar uppgick till 53,5 MNOK (64,4)
 • Soliditeten uppgick till 60 % (69 %)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,62 NOK (-1,13)
Väsentliga händelser under Q4 2023
 • Totala rörelseintäkter på 6,4 miljoner NOK under Q4 2023 (5,7 miljoner NOK), vilket motsvarar en tillväxt på 12% jämfört med Q4 2022. Nettoresultatet uppgick till -6,7 miljoner NOK jämfört med -7,8 miljoner NOK under motsvarande kvartal 2022.

 • Försäljningsintäkter på 3,8 miljoner NOK (3,5 miljoner NOK) under Q4 2023, en tillväxt på 9% jämfört med Q4 2022. För helåret 2023 slutade försäljningen på 14,1 miljoner NOK (11,2 miljoner NOK), en tillväxt med 27% jämfört med 2022.

 • Under fjärde kvartalet distribuerade Luminex Corporation en så kallad vitbok som beskriver hur GA-map® Dysbiosis Test använder xMAP®-tekniken för mikrobiomprofilering. Vitboken skickades ut i flera omgångar till alla Luminex kunder globalt och visar för tusentals kunder fördelarna med att använda GA-map® i sina Luminex xMAP® instrument.

 • Den 12 oktober meddelade GA att Bolaget framgångsrikt hade genomfört ett pilotprojekt och inlett ett utvecklingsprojekt i samarbete med ett läkemedelsföretag för att utveckla ett nytt mikrobiombaserat PCR-test för snabb kompletterande diagnostik. Målet med utvecklingsprojektet är att förse läkare med ett beslutsverktyg för förskrivning av behandling och övervakning av behandlingseffekter för snabbare kliniska beslut.

 • Den 24 oktober meddelade GA att Bolaget hade lanserat GA-map® Discovery - ett nytt tjänsteerbjudande för mikrobiomprofilering riktat till forskningskunder inom akademi och industri. GA-map® Discovery är GA:s första dedikerade erbjudande på forskningsmarknaden, som för närvarande uppvisar en betydande tillväxt - vilket befäster GA:s position som en pionjär inom mikrobiomdiagnostik.

 • Den 2 november meddelade GA att Bolaget hade genomfört en riktad nyemission om cirka 10,5 miljoner norska kronor till en teckningskurs om 0,79 norska kronor per aktie. Tecknare av den riktade emissionen var en grupp befintliga aktieägare, inklusive Bolagets huvudägare Bio-Rad Laboratories. För att minska utspädningseffekten från den riktade emissionen genomförde Bolaget ett efterföljande erbjudande till samma teckningskurs som i den riktade emissionen. Det efterföljande erbjudandet tecknades med 3,1 miljoner norska kronor, eller cirka 35 procent. Efter erbjudandet ökade antalet aktier i GA till 42.157.355 aktier och det totala aktiekapitalet till 25.294.413 NOK.

 • Den 16 november meddelade GA att Bolaget nyligen presenterat sin egenutvecklade mikrobiomtestplattform GA-map® vid xMAP® Connect EMEA, en konferens anordnad av Luminex Corporation - ett DiaSorin-bolag. Presentationen handlade om hur utmärkt GA:s plattform för mikrobiomtestning fungerar tillsammans med Luminex xMAP®-teknik, och intresset för GA-map® var stort.

 • Den 20 november höll GA en extra bolagsstämma. Bolagsstämman fattade formellt beslut om aktiekapitalökningen och samtliga punkter på dagordningen godkändes.

 • Den 23 november offentliggjorde GA utfallet av optionsinlösen av serie TO 2. Inga teckningsoptioner av serie TO 2 har utnyttjats. Bakgrunden är att teckningskursen, vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 under hela utnyttjandeperioden, översteg den aktuella aktiekursen.

 • Den 13 december publicerade GA en sammanfattning av innevarande års produktutveckling och pågående studier. Bolaget blickar nu framåt mot de värdeskapande milstolparna under 2024.

 • Den 21 december tillkännagav GA ett samarbete med Comono AS för att utveckla en digital affärsplattform för mikrobiomtestning för konsumentmarknaden. Den digitala plattformen är redan i avancerad utveckling, och ett samägt bolag har etablerats för att slutföra utvecklingen och kommersialisera konsumenterbjudandet med en förväntad lansering under Q2 2024. Detta syftar initialt till att rikta in sig på den nordiska konsumentmarknaden genom onlineförsäljning. Genom att kombinera GA:s validerade testplattform och bakteriekunskap med avancerad programvara tar GA ett strategiskt steg in på marknaden för mikrobiomtestning för konsumenter och levererar en unik och användarvänlig testtjänst som är perfekt för konsumentmarknaden.

Väsentliga händelser efter utgången av perioden
 • Den 10 januari meddelade GA att det efterföljande erbjudandet till befintliga aktieägare, för vilket teckningsperioden avslutades den 22 december 2023, nu har registrerats hos det norska bolagsverket.

 • Den 26 februari meddelade GA att GA-map® Sample Collection Kit hade erhållit CE-IVDR-märkning enligt In Vitro Diagnostic Regulation (EU) 2017/746. GA-map® Sample Collection Kit är nu kommersiellt tillgängligt och kommer att erbjudas som en fristående produkt för forskare och laboratorier i behov av provtagning av fekal insamling, såväl som i en miljö direkt till konsument.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Eilert Aamodt, CFO
E-post: ea@genetic-analysis.com