12:02:53 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-20 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 Ordinarie utdelning GEAN 0.00 NOK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Ordinarie utdelning GEAN 0.00 NOK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-20 Extra Bolagsstämma 2021

Beskrivning

LandNorge
Lista5542285
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Genetic Analysis är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom området för diagnostik, med störst fokus mot mänsklig mikrobiomet. Tekniken utgår ifrån bolagets forskningsplattform och IVD-produkterna används exempelvis för testtagning och analys av bakterier och virus. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och produkterna vidaresäljs huvudsakligen till laboratorier.
2023-11-02 20:10:00

OSLO, NORGE, 2 november 2023 - Genetic Analysis AS ("GA" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet och de första nio månaderna av 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.genetic-analysis.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ronny Hermansen kommenterar:
"Jag är glad att kunna ge er en uppdatering om de betydande prestationer och utvecklingar som har präglat Genetic Analysis AS tredje kvartal 2023. Det tredje kvartalet färgas av semestermånaderna juli och augusti med en förväntad minskning av försäljningen under sommaren. Trots semestern och vissa fortsatt negativa effekter från lageruppbyggnad hos våra större kunder är det uppmuntrande att se att vår kärnverksamhet växer väl, och försäljningen hittills i år ökade med 34,5 procent jämfört med motsvarande period 2022. Justerat för lageruppbyggnaden skulle försäljningstillväxten ha varit mer än 50 procent.

Som vi kommunicerade i vår bokslutskommuniké för Q4 2022 planerade vi att ta in kapital under 2023. Detta är också väl i linje med vad vi planerade och kommunicerade i samband med vår IPO under 2021. GA är därför glada att kunna meddela att vi har stängt en riktad nyemission riktad till flera större aktieägare. GA kommer i ett efterföljande erbjudande att ge alla andra aktieägare möjlighet att behålla sitt ägande och delta i nyemissionen baserat på handelsbara teckningsrätter. Nyemissionen kommer att ge kapital för ytterligare kommersiell expansion, lansering av nya produkter, regulatoriska godkännanden och att bygga en intäktsström som kan ge positivt kassaflöde."

Q3 2023 (01.07.2023 - 30.09.2023)
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,7 MNOK (4,8).
 • Försäljningen uppgick till 2,6 MNOK (2,2).
 • Nettoresultatet uppgick till -4,3 MNOK (-6,7).
 • Totala tillgångar uppgick till 42,9 MNOK (61,8).
 • Soliditeten uppgick till 64 % (84 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 NOK (-0,27).
De första nio månaderna 2023 (01.01.2023 - 30.09.2023)
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,8 MNOK (15,1).
 • Försäljningen uppgick till 10,3 MNOK (7,7).
 • Nettoresultatet uppgick till -17,1 MNOK (-20,5).
 • Totala tillgångar uppgick till 42,9 MNOK (61,8).
 • Soliditeten uppgick till 64 % (84 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,69 NOK (-0,82).
Väsentliga händelser under Q3 2023
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,7 miljoner norska kronor under Q3 2023 (4,8 miljoner norska kronor). Nettoresultatet uppgick till -4,3 miljoner NOK jämfört med -6,7 miljoner NOK under motsvarande kvartal 2022.
 • Försäljningsintäkter på 2,6 miljoner NOK, en tillväxt på 17% jämfört med Q3 2022 trots lagerjusteringar hos nyckelkunder efter pandemin och ett Q3 präglat av långsam försäljning under vakanser, vilket har påverkat kvartalssiffrorna negativt.

 • Den 23 augusti meddelade GA att en vetenskaplig artikel nyligen har publicerats i den medicinska tidskriften BMC Endocrine Disorders, som visar lovande resultat av att använda mikrobiota som ett verktyg för riskprediktion av diabetes i ett tidigt skede. Artikeln med titeln "EXPLORING THE GUT MICROBIOTA IN PATIENTS WITH PRE-DIABETES AND TREATMENT NAÏVE DIABETES TYPE 2 - A PILOT STUDY", skriven av forskare vid GA, visar styrkan i GA:s forskningsportfölj och understryker potentialen för att utöka användningen av GA-map® testplattform till sjukdomsområdet diabetes typ 2.

 • Den 25 augusti meddelade GA att dess distributör Eagle Biosciences Inc, ingått ett avtal med en icke offentliggjord partner, ett högvolymslaboratorieföretag som tillhandahåller laboratoriediagnostik till kliniker, folkhälsoinstitut och forskningsuniversitet i USA. Partnern förväntas lansera den standardiserade och validerade GA-map® som en testtjänst under Q4 2023. Partnerskapet ligger helt i linje med GA:s strategi att accelerera tillväxten genom nya laboratorier med höga volymer och markerar ett viktigt steg framåt i GA:s affärsexpansion på den amerikanska mikrobiommarknaden.

 • Under Q3 2023 introducerade GA några viktiga uppdateringar av GA-map® Dysbiosis Test. Detta inkluderar ökad maximal hållbarhetstid från 12 till 18 månader, samt en ökning av antalet gånger reagenserna kan tinas, vilket möjliggör upp till 5 gånger återanvändning. Dessa förändringar kommer att göra det mer kostnadseffektivt för laboratorier med låga till medelstora volymer att installera GA-map®-plattformen i sitt laboratorium och göra det möjligt för dem att ägna mer tid åt att utveckla marknaden och öka kundbasen.

Väsentliga händelser efter utgången av perioden
 • Under fjärde kvartalet distribuerade Luminex Corporation ett whitepaper som beskriver hur GA-map® Dysbiosis Test använder xMAP®-tekniken för mikrobiomprofilering. Denna vitbok skickas ut i flera omgångar till alla Luminex kunder globalt och visar för tusentals kunder att de kan köra GA-map® på Luminex xMAP®-instrument.

 • Den 12 oktober meddelade GA att Bolaget framgångsrikt hade slutfört ett pilotprojekt och inlett ett utvecklingsprojekt i samarbete med ett läkemedelsföretag för att utveckla ett nytt mikrobiombaserat snabbt PCR-test för följeslagardiagnostik. Målet med utvecklingsprojektet är att förse kliniker med ett beslutsverktyg för att ordinera behandling och övervaka behandlingseffekter som syftar till snabbare kliniskt beslutsfattande.

 • Den 24 oktober meddelade GA att Bolaget hade lanserat GA-map® Discovery - en ny tjänst för mikrobiomprofilering som riktar sig till forskningskunder inom den akademiska världen och mikrobiomindustrin. GA-map® Discovery är GA:s första dedikerade erbjudande på forskningsmarknaden, som för närvarande uppvisar en betydande tillväxt - vilket befäster GA:s position som en pionjär inom mikrobiomdiagnostik.

 • Den 2 november meddelade GA att Bolaget hade genomfört en riktad nyemission om cirka 10 miljoner norska kronor. I den riktade nyemissionen tilldelades 12.396.933  nya aktier till en teckningskurs om 0,79 NOK per aktie. Tecknare av den riktade nyemissionen är en grupp befintliga aktieägare, inklusive Bolagets storägare Bio-Rad Laboratories. Den riktade emissionen kan utökas med en separat tranche om upp till ytterligare 0,7 miljoner NOK till identiska villkor som kommer att vara tillgängliga för teckning av personer från styrelsen och ledningen ("PDMR"), som på grund av regulatoriska restriktioner är begränsade från att teckna aktier före offentliggörandet av Bolagets Q3-rapport för 2023. För att minska utspädningseffekten från den riktade emissionen och för att potentiellt anskaffa ytterligare finansiering avser Bolaget att genomföra ett efterföljande erbjudande till samma teckningskurs som i den riktade emissionen om upp till cirka 9 miljoner NOK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om GA, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Eilert Aamodt, CFO
E-post: ea@genetic-analysis.com