12:13:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Ordinarie utdelning GEAN 0.00 NOK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-20 Extra Bolagsstämma 2021

Beskrivning

LandNorge
Lista5542285
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Genetic Analysis är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom området för diagnostik, med störst fokus mot mänsklig mikrobiomet. Tekniken utgår ifrån bolagets forskningsplattform och IVD-produkterna används exempelvis för testtagning och analys av bakterier och virus. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och produkterna vidaresäljs huvudsakligen till laboratorier.
2022-11-02 08:00:00

Oslo, Norge, 2 november, 2022 - Den 2 november 2022 inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Genetic Analysis AS:s ("GA" eller "Bolaget") noteringsemission av units under september/oktober 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 16 november 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption att teckna en ny aktie i Bolaget till ett pris av 9,30 NOK per aktie - stängningskursen för GA:s aktie den 31 oktober var 1,85 NOK per aktie, vilket är väsentlig lägre än teckningskursen och därmed något som optionsinnehavare bör vara medvetna om när de överväger eventuell teckning av aktier.

Ronny Hermansen, VD Genetic Analysis, kommenterar:

"I samband med GA:s notering utfärdades teckningsoptioner av serie TO 1, med nyttjandeperiod under 2-16 november 2022. Under årets osäkra börsklimat har bioteknikföretag generellt sett fått se en negativ kursutveckling under 2022. Eventuella intäkter från TO 1 var avsedda att investeras i utvecklingen av nya markörer för vår GA-map-plattform. Med tanke på denna situation kommer GA vara snabbfotade och fortsätta att fokusera på kommersialisering av våra nuvarande produkter, som marknaden visat ett stort intresse för med flera betydelsefulla samarbetsavtal tecknade under de senaste månaderna."

Mer information om teckningsoptioner av serie TO 1:

I samband med Bolagets emission av units inför notering på Spotlight Stock Market under september/oktober 2021 emitterades, utöver 7 700000 aktier, 4 620000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stock Market samt registrerade i Euronext VPS Norge. Övergripande villkor och information kring teckningsoptioner av serie TO 1 anges nedan:
  • Teckningskursen är 9,30 NOK per ny aktie. Genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kan GA tillföras högst totalt cirka 43 MNOK före emissionskostnader.
  • Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum under perioden 2-16 november 2022.
  • Teckningsanmälan skall göras direkt till Bolaget genom att fylla i, underteckna och skicka dokumentet till Bolaget senast den 16 november 2022. Dokumentet är tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.genetic-analysis.com/ipo-2021/. Teckningsbeloppet skall betalas i norska kronor till Bolagets bankkonto inom två dagar.
  • Sista handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 1 är den 16 november 2022.
  • Kommunikation av utfall beräknas ske omkring den 21 november 2022.
  • Inga interimsaktier kommer att bokas ut.
  • Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet GEAN TO 1 och med ISIN-kod NO0011054223.

Rådgivare och emissionsinstitut:

Sedermera Corporate Finance AB är svensk finansiell rådgivare åt GA i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Advokatfirman Wiersholm AS är legal rådgivare och DNB Bank ASA agerar emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Eilert Aamodt, CFO

E-post: ea@genetic-analysis.com

Hemsida: www.genetic-analysis.com/

För mer information om GA, vänligen kontakta:

Ronny Hermansen, VD

E-post: rh@genetic-analysis.com