16:23:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-20 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-12 Ordinarie utdelning GEAN 0.00 NOK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Ordinarie utdelning GEAN 0.00 NOK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-20 Extra Bolagsstämma 2021

Beskrivning

LandNorge
Lista5542285
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Genetic Analysis är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom området för diagnostik, med störst fokus mot mänsklig mikrobiomet. Tekniken utgår ifrån bolagets forskningsplattform och IVD-produkterna används exempelvis för testtagning och analys av bakterier och virus. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och produkterna vidaresäljs huvudsakligen till laboratorier. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo, Norge.
2023-11-02 20:31:22

OSLO, NORGE - 2 november, 2023: Mikrobiom DX-bolaget Genetic Analysis AS ("GA") meddelar idag att styrelseledamoten Staffan Strömberg har avgått från styrelsen på egen begäran, på grund av hög arbetsbelastning, med omedelbar verkan.

"På grund av min nuvarande arbetsbelastning kan jag inte fullt ut delta i styrelsearbetet på det sätt som jag skulle vilja. Därför har jag valt att avsluta mitt uppdrag och skapa en möjlighet för någon som helhjärtat kan ägna sig åt GA:s framtida utveckling", förklarade Staffan Strömberg, styrelseledamot i GA.

"Det är tråkigt att behöva lämna GA styrelsen eftersom jag tror att bolaget står på tröskeln för att etablera en ökad försäljning genom det nya distubutionsnät som ledning för bolaget har etablerat. Jag är VD för ett svenskt bolag som påbörjat förberedelser för en global lansering av ett ny läkemedel. Lanserringsförberedeserna tar upp mitt fokus och jag har därför beslutat mig att lämna två styrelseuppdrag varav GA är ett", förklarade Staffan Strömberg, styrelseledamot i GA.

"Vi har stor respekt för Staffan Strömbergs beslut och å styrelsens vägnar tackar jag honom för hans värdefulla bidrag till styrelsens arbete och önskar honom all lycka i framtiden", kommenterar Per Matsson, styrelseordförande för Genetic Analysis.

Enligt GA:s bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst två och högst sju ledamöter. Efter det att Staffan Strömberg lämnat styrelsen kommer den att bestå av fyra ledamöter, vilket innebär att kraven i bolagsordningen är uppfyllda.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com