16:02:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2025
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-20 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-08 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-06 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-15 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-11 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-06 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-17 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-21 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2014-05-20 Årsstämma 2014
2014-05-19 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-14 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-04 Split GENO 10:1
2012-03-21 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2012-03-20 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-07-21 Extra Bolagsstämma 2011
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-04-29 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2011-04-18 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-31 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2010-03-30 Årsstämma 2010
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-12 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-10-08 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-06-03 Ordinarie utdelning GENO 0.00 SEK
2009-06-02 Årsstämma 1
2009-04-21 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Genovis är verksamt inom bioteknik. Störst inriktning inom verksamheten återfinns mot utveckling av enzymer som används i diverse läkemedel. Bolagets patenterade NIMT teknologi är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva preklinisk forskning. Bolagets produkter vidaresäljs under ett flertal varumärken. Genovis etablerades 1999 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-15 18:47:50

Vid årsstämman fattades följande beslut:

  • Balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes.

  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

  • Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

  • Omval av ledamöterna Torben Jørgensen, Mikael Lönn, Lotta Ljungqvist, Steve Jordan och Magnus Gustafsson.

Till styrelsens ordförande valdes Torben Jørgensen.
  • Styrelsearvode ska utgå med 220.000 kronor till styrelsens ledamöter och 500.000 kronor till styrelsens ordförande. 

  • Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.   

  • Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025.  

  • En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2024.

  • Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1.625.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6.500.000 nya aktier.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, https://investor.genovis.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/