10:23:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-18 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-23 Ordinarie utdelning GETI B 4.40 SEK
2024-04-22 Årsstämma 2024
2024-04-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-01 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Ordinarie utdelning GETI B 4.25 SEK
2023-04-26 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-01 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-19 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Ordinarie utdelning GETI B 4.00 SEK
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-26 Årsstämma 2022
2022-01-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-21 Ordinarie utdelning GETI B 3.00 SEK
2021-04-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-20 Årsstämma 2021
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Ordinarie utdelning GETI B 1.50 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-24 Ordinarie utdelning GETI B 1.00 SEK
2019-04-23 Årsstämma 2019
2019-04-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning GETI B 1.50 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-01-29 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-18 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-30 Ordinarie utdelning GETI B 2.00 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-01-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-14 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-31 Ordinarie utdelning
2016-03-30 Årsstämma 2016
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-15 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-02 Extra Bolagsstämma 2015
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Ordinarie utdelning GETI B 2.80 SEK
2015-03-25 Årsstämma 2015
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-16 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-16 Analytiker möte 2014
2014-07-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning GETI B 4.15 SEK
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-01-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-15 Analytiker möte 2013
2013-10-15 15-7 2013
2013-10-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 Ordinarie utdelning GETI B 4.15 SEK
2013-03-21 Årsstämma 2013
2013-02-08 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-01-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-17 Analytiker möte 2012
2012-10-17 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-11 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-29 Ordinarie utdelning GETI B 3.75 SEK
2012-03-28 Årsstämma 2012
2012-01-26 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-11 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Ordinarie utdelning GETI B 3.25 SEK
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-27 Årsstämma 2011
2011-01-28 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-01-26 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-04-23 Ordinarie utdelning GETI B 2.75 SEK
2010-04-22 Ordinarie utdelning GETI B 2.75 SEK
2010-04-21 Årsstämma 2010
2010-04-21 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-01-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-07-13 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-04-22 Ordinarie utdelning GETI B 2.40 SEK
2009-04-21 Årsstämma 1
2009-04-21 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-04-18 Ordinarie utdelning GETI B 2.40 SEK
2007-04-20 Ordinarie utdelning GETI B 2.20 SEK
2006-04-21 Ordinarie utdelning GETI B 2.00 SEK
2005-04-20 Ordinarie utdelning GETI B 1.65 SEK
2004-04-22 Ordinarie utdelning GETI B 1.35 SEK
2003-11-25 Split GETI B 1:4
2003-04-24 Ordinarie utdelning GETI B 4.25 SEK
2002-04-19 Ordinarie utdelning GETI B 3.75 SEK
2001-04-24 Ordinarie utdelning GETI B 3.50 SEK
2000-04-28 Ordinarie utdelning GETI B 3.50 SEK
1999-04-22 Ordinarie utdelning GETI B 3.25 SEK
1998-04-24 Ordinarie utdelning GETI B 2.75 SEK
1997-04-30 Ordinarie utdelning GETI B 2.50 SEK
1996-04-19 Ordinarie utdelning GETI B 6.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Getinge är en global leverantör av tekniska lösningar för sjukvårdsindustrin. Bolaget är en utvecklare samt tillverkare av lösningar som används inom operationssalar, intensivvårdsenheter och sterilcentraler. Bolagets produkter används exempelvis för infektionskontroll, bland IT-system, patienthantering, samt vid vård av kraftigt överviktiga patienter. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2023-10-11 16:10:00

Idag offentliggör Getinge förvärvet av 100 % av aktierna i det amerikanska företaget Healthmark Industries Co. Inc., en ledande leverantör av innovativa förbrukningsvaror för instrumentvård och infektionskontroll. Köpeskillingen uppgick till cirka 320 MUSD. Detta strategiska förvärv stärker Getinges närvaro på den amerikanska marknaden inom steril godshantering och underlättar en global expansion för Healthmark.

"Vi är glada över att slå oss ihop med Healthmark", säger Stéphane Le Roy, President Surgical Workflows på Getinge. "Tillsammans kommer vi att erbjuda ett brett utbud av lösningar till sjukhusens sterilcentraler. Healthmarks position inom förbrukningsvaror för rengöringsverifikation och förpackning kommer att vara ett perfekt komplement till våra förbrukningsvaror, rengöring- och desinfektionsutrustning samt digitala lösningar. Förvärvet stärker Getinges position inom produkter för steril godshantering på den amerikanska marknaden för sjukvård, och vår globala kundbas i Europa och Asien kommer också att påskynda Healthmarks internationella tillväxt."

Healthmark grundades 1969 och har sitt huvudkontor och huvudsakliga produktionsanläggningar i Fraser, Michigan, i USA. Bolaget har även en anläggning i Bobigny, Frankrike. Healthmark har cirka 400 anställda globalt. När Healthmark avslutar sitt räkenskapsår den 31 oktober 2023, förväntas nettointäkter uppgå till cirka 125 MUSD, vilket är en ökning med cirka 14 % jämfört med räkenskapsåret 2022, och kommer att materiellt bidra till nettoomsättningen och EBITDA för Getinges affärsområde Surgical Workflows. Cirka 90 % av Healthmarks försäljning kommer från USA.

Mark Basile, President och CEO för Healthmark, säger: "Vi är glada över att Healthmark integreras i Getinge-familjen. Våra produktportföljer har minimal överlappning och genom att kombinera våra styrkor är vi väl positionerade att skapa mer värde för våra kunder, få större kontroll över vår leveranskedja och färdiga produkter, samt utöka vår räckvidd utanför USA."

Getinge betalar cirka 320 MUSD på kassa- och skuldfri basis med ett normaliserat rörelsekapital för 100 procent av aktierna i Healthmark. Getinge förväntar sig cirka 30 MUSD i gradvisa nettosynergier under de kommande fem åren. Baserat på förväntad EBITDA för kalenderåret 2023, innebär köpeskillingen en EBITDA-multipel på 17,1x eller 15,5x efter nuvärdet av skatteförmåner. Enligt förväntningar för kalenderåret 2024, inklusive nettosynergier, innebär köpeskillingen en EBITDA-multipel på 14,6x eller 13,2x efter nuvärdet av skatteförmåner. Getinge förutser ett positivt bidrag till rapporterad vinst per aktie från och med 2026.

Förvärvet har finansierats med kontanter och existerande kreditfaciliteter. Getinge förväntar sig att ha integrerat Healthmark fullt ut vid årets slut 2024 och ser inga väsentliga integrationskostnader under 2023 och 2024.

Förvärvet förväntas inte ha materiell påverkan på Getinges vinst samt vinst per aktie under 2023.
 

Den lagstadgade väntetiden enligt Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (HSR) har löpt ut. Transaktionen är inte föremål för ytterligare regulatoriska godkännanden eller väntetider.
 

Läs mer om Healthmark Industries Co. Inc.: https://hmark.com/.

Investor Relations:

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: 010 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Tel: 010 335 5906
E-mail: anna.appelqvist@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober, 2023 kl 16:10 CEST.

Om Healthmark Industries, Co., Inc.
Sedan 1969 har Healthmark Industries Company, Inc. utvecklat och marknadsfört innovativa lösningar för att hjälpa hälso- och sjukvårdsinstitutioner att leverera kirurgiska instrument och andra livräddande medicinska apparater till patienter. Healthmark Industries målsättning är att fortsätta att vara innovativa, stötta och serva hälso- och sjukvårdsbranschen och dess supportfunktioner som gör det möjligt att erbjuda högkvalitativ hälso- och sjukvård.
 

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.