00:42:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-29 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2017-06-01 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-10 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2016-06-09 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-26 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-06 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2014-06-05 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2013-05-30 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-15 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2012-06-14 Årsstämma 2012
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-15 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2011-06-14 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-01-26 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-09 X-dag ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2010-06-08 Årsstämma 2010
2010-04-30 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-05 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-30 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Glycorex Transplantation är verksamt inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring inom området för organtransplantation. Bolagets huvudprodukt Glycosorb-ABO möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare respektive mottagare. Transplantation med hjälp utav bolagets produkt utförs på global nivå. Glycorex Transplantation grundades år 1996 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-23 08:00:00

Ökad försäljning och förbättrat resultat

Januari-mars 2024
 • Nettoomsättning: 8,1 miljoner kronor (7,0)
 • Rörelseresultat: -3,4 miljoner kronor (-4,3)
 • Periodens resultat: -3,5 miljoner kronor (-4,3)
 • Resultat per aktie: -0,05 kronor (-0,06)

 
Sammanfattning av kvartalet

 • 15% försäljningstillväxt.
 • Periodens rörelseresultat förbättrades med 0,9 miljoner kronor.
 • Positiv försäljningsutveckling på majoriteten av våra marknader.
 • Bolaget sluter avtal med distributör i Rumänien. I Rumänien har antalet njurtransplantationer från levande givare ökat under de senaste åren.
Händelser efter kvartalets utgång
 • Första publikationen från Sydafrika som rapporterar om hur bolagets produkt framgångsrikt använts vid tre blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande givare.
 • Första blodgruppsinkompatibla stamcellstransplantationen i Mexiko efter behandling med Glycosorb® ABO. Patienten var ett barn.
 • Great Ormond Street Hospital i London har lämnat in en fallstudie för publicering där ett 9-årigt barn (runt 40 kg) genomgått en blodgrupps-/ABO-inkompatibel hjärttransplantation efter att ha behandlats parallellt/samtidigt med två Glycosorb® ABO kolonner.
Vd-ord
Vi har haft en positiv start på 2024. Under första kvartalet ökade försäljningen med 15 %, från 7,0 MSEK till 8,1 MSEK, samtidigt som vi minskade våra rörelsekostnader med 13 %. I fjol påverkades resultatet positivt av den kraftigt ökade lagerhållningen vid
utgången av första kvartalet, medan nivåerna i år har hållits mer stabila. Rörelseresultatet förbättrades med 0,9 miljoner kronor och uppgick till -3,4 miljoner kronor (-4,3). Denna utveckling är i linje med våra ambitioner om både ökad försäljningstillväxt och anpassning av kostnadsmassan i verksamheten. Detta gör att vi är försiktigt optimistiska inför fortsättningen av 2024.
Marknadsutveckling
Kvartalet vittnade om positiv försäljningsutveckling på majoriteten av våra marknader. Särskilt i Europa med Tyskland i spetsen där vi även adderade ett nytt centrum för pediatriska hjärttransplantationer.
Under kvartalet var försäljningen extra positiv i Tyskland, Österrike, Danmark, Spanien och Australien. Kvartalet har även inneburit fortsatt hög aktivitet i mötet med kunder såväl inom transplantation som inom transfusion. I tillägg till detta och i linje med vår tillväxtstrategi signerade vi ett avtal med Renamed Farma i Rumänien. I Rumänien har antalet njurtransplantationer från levande givare ökat under de senaste åren, vilket också innebär att blodgruppsinkompatibla transplantationer nu är intressant. Vår målsättning är att ingå ytterligare distributionsavtal under året. Vidare fortsatte orderingången även under första kvartalet från Mexiko, en av våra nyckelmarknader, som efter kvartalet dessutom genomfört en blodgruppsinkompatibel stamcellstransplantation efter behandling med Glycosorb® ABO. Patienten var ett barn och både behandlingarna och transplantationen utfördes framgångsrikt. Detta är den första stamcellstransplantationen med vår produkt i Mexiko.

I Indien fortsatte vi vår expansion genom att addera ytterligare fyra transplantationscentra.

Avseende kongresser kommer vi ha en fortsatt god aktivitetsnivå under året, bland annat med närvaro på TTS den största transplantationskongressen, samt på ISBT den största kongressen inom transfusion.
 
Efter kvartalets utgång publicerades de första erfarenheterna med vår produkt vid tre blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande givare i Sydafrika. Resultaten var utmärkta och deras konklusion var att Glycosorb® ABO är effektiv och möjliggör att blodgruppsinkompatibla transplantationer från levande givare framgångsrikt kan utföras i en sydafrikansk miljö. Förutom blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande givare används Glycosorb® ABO i Sydafrika även vid blodgruppsinkompatibla levertransplantationer från avlidna givare.

Avseende blodgruppsinkompatibla pediatriska hjärttransplantationer har vi nu inför kvartalsrapporten haft möjligheten att intervjua Dr. Issitt, Senior Paediatric Perfusionist vid Great Ormond Street Hospital (GOSH), London. Intervjun i sin helhet kan läsas på sidan 4. Vår produkt gör betydande skillnad och tänjer på gränserna för vad som tidigare varit möjligt. Detta visar vidare att produkten har potential för utökad användning vid transplantation av även andra organ från avlidna givare.

Kostnadskontroll
Som tidigare meddelats genomför vi kontinuerligt en anpassning och effektivisering av kostnadsmassan i verksamheten och har på så sätt uppnått en förbättrad kostnadskontroll. Denna process kommer att fortgå under hela året.
 
Kvalitet
Under april inspekterades bolagets kvalitetssystem, inspektionen genomfördes helt utan anmärkningar. Utöver detta har vår förmåga att leverera produkter av hög kvalitet med hög leveranssäkerhet nyligen också erkänts av Bio-Rad med vilka vi under 2023 ingick avtal med för användning av Glycosorb® ABO i deras tillverkningsprocess för reagens för sällsynta blodgrupper.

För att klassas som en "Presterande Leverantör" behövdes ett totalbetyg på minst 85%, där uppmätt punktlighet och kvalitet vägdes samman. Vår prestation i deras utvärdering låg på 100%. Resultaten bekräftar vår förmåga att konsekvent leverera på högsta nivå, vilket i sin tur skapar värden för patienter, partners och vårdsystem och därmed även för våra aktieägare.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 1, 2024 I SIN HELHET BIFOGAS

För mer information vänligen kontakta:
Johan Nilsson, tf VD
Email: johan.nilsson@glycorex.com,Telefon: +46 46 286 5230

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024 kl. 08:00 CET.

Kort om bolaget
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik medicinteknisk teknologi (antigen-specifik immunoadsorption) för att specifikt reducera blodgrupps- och autoantikroppar i blodet.

Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion samt autoimmuna sjukdomar. Bolaget har försäljning i över 25 länder där den största marknaden är Europa. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader. Produktutveckling och produktion sker i den egna anläggningen i Lund, Sverige.

Företagets egenutvecklade medicintekniska produkt, Glycosorb® ABO, har sedan 2001 använts världen över för att möjliggöra fler än 6 500 blodgruppsinkompatibla transplantationer genom att specifikt reducera anti-A/B antikroppar i organmottagarens plasma. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Fler än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO.

Bolaget har även utvecklat och CE-märkt en medicinteknisk produktvariant av Glycosorb® ABO som riktar sig till ett annat kundsegment: transfusionskliniker och blodcentraler. Produkten kan hjälpa till att öka tillgången på så kallade universella blodkomponenter och har visats vara effektiv för preparation av lågtiter blodplasma, helblod och trombocytkoncentrat.
Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM (Nordic Growth Market) Main Regulated Equity och handlas under symbolen GTAB B.