00:03:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Glycorex Transplantation är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring inom området för organtransplantation. Bolagets huvudprodukt Glycosorb-ABO möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare respektive mottagare. Transplantation med hjälp utav bolagets produkt utförs på global nivå. Glycorex Transplantation grundades år 1996 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2017-06-01 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-10 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2016-06-09 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-26 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-06 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2014-06-05 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2013-05-30 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-15 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2012-06-14 Årsstämma 2012
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-15 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2011-06-14 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-01-26 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-09 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2010-06-08 Årsstämma 2010
2010-04-30 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-05 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-30 Kvartalsrapport 2009-Q3
2022-05-24 08:00:00

Kvartalet i korthet, januari - mars 2022

Januari - mars 2022
  •           Nettoomsättning: 6,8 miljoner kronor (4,9)

  •           Rörelseresultat: -4,0 miljoner kronor (-5,3)

  •           Periodens resultat: -4,1 miljoner kronor (-5,3)

  •           Resultat per aktie: -0,06 kronor (-0,07)

Sammanfattning av kvartalet
  •           39% försäljningstillväxt

  •           Periodens resultat förbättrades med 1,2 miljoner kronor

  •           Organisation förstärkt med ny försäljningschef

  •           Ny distributör i Sydafrika

  •           Strategi för hållbar tillväxt utvecklad och implementerad

Vd-ord

Positiv start på 2022

Glycorex har fått en positiv start på 2022. Omsättningen under årets första kvartal ökade med 39 procent till 6,8 miljoner kronor (4,9). Vår lönsamhet förbättrades med 1,2 miljoner kronor under kvartalet med ett rörelseresultat som uppgick till -4,1 miljoner kronor (-5,3). Utvecklingen är i linje med våra långsiktiga ambitioner att skapa en uthållig försäljningstillväxt och gör att vi är försiktigt optimistiska inför fortsättningen av 2022

Marknadsutveckling

Många av våra marknader utvecklades positivt under kvartalet.

I Europa ser vi en tydligt ökande efterfrågan i takt med att effekterna av covid-19-pandemin fortsätter att klinga av. Under kvartalet var utvecklingen särskilt positiv i Nederländerna, Österrike och Singapore. Också Indien, som är en av våra prioriterade tillväxt-marknader, fortsatte sin positiva utveckling.

Som ett led i att stärka vår försäljningskapacitet och skärpa vårt kommersiella fokus har vi rekryterat Erik Melgaard Pedersen till den nya positionen som försäljningschef. Vi har också utvidgat vårt nätverk av distributörer med en ny distributör i Sydafrika och en i Chile.

Going for Growth (G4G) - Strategi för uthållig tillväxt

Under årets första kvartal har vi arbetat intensivt för att identifiera aktiviteter och områden som kan etablera en uthållig tillväxt för bolaget. Vår ambition är att Glycorex ska börja en långsiktig tillväxtresa genom att ta vara på de uppenbara möjligheter som vår unika teknologi erbjuder. De områden vi kommer att prioritera är följande:

G1. Growing globally. Vi vill växa globalt genom att stärka vår närvaro på de marknader vi redan är aktiva och etablera oss på nya intressanta marknader.

G2. Growing within transplantations. Glycorex har en stark ställning inom njurtransplantationer. Vår ambition är att stärka vår position inom en rad andra transplantationsområden.

G3. Growing beyond transplantations. Vår teknologi rymmer fantastiska möjligheter till expansion till nya områden och vi har flera produkter som närmar sig marknaden. Omedelbart tillgänglig är expansion inom transfusion, följt av reumatoid artrit.

G4. Growing through innovations. Glycorex har visat prov på en fantastisk förmåga att utveckla nya produkter baserade på bolagets unika teknologi. Utöver detta finns det flera nya intressanta områden där Glycorex skulle kunna spela en avgörande roll för att förbättra sjukvården.

Du kan läsa mer om vår G4G-strategi på sidorna 5-9 i den bifogade rapporten.

Den positiva starten på året och våra G4G-ambitioner som rikt-märken inför framtiden gör att jag ser med tillförsikt fram emot 2022.

Geert Nygaard,

Vd Glycorex Transplantation AB

For further information, please contact:
Geert Nygaard, CEO, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: info@glycorex.com,phone: 046-286 52 30
Brief information about the company
Glycosorb® ABO is one of Glycorex Transplantation AB's self-developed proprietary medical devices that is used clinically in four continents to facilitate blood group-compatible transplants, especially in kidney transplants from related living donors, but the product is also used in liver, heart, lung and stem cell transplantation. The product has so far been used in more than 5,000 kidney transplants. The short-term and long-term results are excellent. The results have been presented in over 60 scientific articles in reputable medical journals. Each kidney transplant has been estimated to save up to SEK 5 million in dialysis costs alone. Each kidney transplant saves about 150 dialysis treatments per year, meaning that the over 5,000 kidney transplants performed after Glycosorb® treatments, can be estimated to save over 700,000 dialysis treatments per year. In addition to Europe, the product is used in India, Canada, Israel, Singapore, Thailand, Mexico and Australia, for example.

The company has also developed a CE-marked medical device for the development of universal blood plasma and are developing products for the specific reduction of autoantibodies in the treatment of autoimmune diseases, as well as products for specific reduction of galectins. The company also develops products for the simultaneous reduction of blood group A/B specific antibodies and HLA antibodies (tissue-specific antibodies). The company is collaborating with a leading European research institute to develop a product for the treatment of the autoimmune disease rheumatoid arthritis. There are approximately 5 million patients in the EU who have this disease.

Glycorex Transplantation AB (publ) is listed on NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) and is traded under the symbol GTAB B.