00:41:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Glycorex Transplantation är verksamma inom bioteknik. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring inom området för organtransplantation. Bolagets huvudprodukt Glycosorb-ABO möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare respektive mottagare. Transplantation med hjälp utav bolagets produkt utförs på global nivå. Glycorex Transplantation grundades år 1996 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-31 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2018-05-30 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2017-06-01 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-10 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2016-06-09 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-26 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-06 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2014-06-05 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2013-05-30 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-15 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2012-06-14 Årsstämma 2012
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-01 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-15 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2011-06-14 Årsstämma 2011
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-01-26 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-09 Ordinarie utdelning GTAB B 0.00 SEK
2010-06-08 Årsstämma 2010
2010-04-30 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-05 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-30 Kvartalsrapport 2009-Q3
2022-09-27 15:23:39

Idag har Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen i Bad Oeynhausen pressmeddelat (https://www.hdz-nrw.de/hdz-nrw/presse/pressemitteilungen/erste-kinderherztransplantation-trotz-unterschiedlicher-blutgruppe.html) att deras första blodgruppsinkompatibla hjärttransplantation med hjälp av Glycosorb[®] ABO genomförts och med utmärkt resultat. Det var en två-årig flicka som blev transplanterad och hon har nu kunnat fira sin två-åriga födelsedag i hemmet. Flickan kom till sjukhuset för fem månader sedan till följd av en obotlig genetisk hjärtmuskelsjukdom och sattes på väntelistan för transplantation i juli i år. 

Chansen att bli transplanterad med ett lämpligt blodgruppskompatibelt organ är emellertid ofta mycket låg för små barn och väntetiderna förväntas öka. I augusti meddelade Eurotransplant att man hade ett för flickan lämpligt donatorhjärta, men blodgruppen var inte kompatibel med flickans blodgrupp. Sjukhuset bestämde sig då för att använda Glycosorb[®] ABO för att möjliggöra transplantationen. Behandlingen med Glycosorb[®] ABO gick utmärkt och flickan kunde framgångsrikt transplanteras. Behandlingen görs genom att Glycosorb[®] ABO inkorporeras i hjärt-lungmaskinsystemet under transplantationen. ''Genom att möjliggöra blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer kan man signifikant öka deras överlevnadschanser och framförallt minska väntetiderna", säger klinikchefen för Bad Oeynhausener Kinderherzzentrum.

Mer om transplantationen i Bad Oeynhausen går att läsa här (https://www.hdz-nrw.de/hdz-nrw/presse/pressemitteilungen/erste-kinderherztransplantation-trotz-unterschiedlicher-blutgruppe.html).

Metoden att inkorporera Glycosorb[®] ABO i hjärt-lungmaskinsystemet introducerades under 2015 på Great Ormond Street Hospital (GOSH) i London. GOSH har publicerat tre artiklar inom ämnet[1,2,3]. Resultaten är utmärkta och har visat på betydande fördelar mot tidigare använd metod. 

Under 2021 skrev BBC en artikel om Lucy, en 10-årig flicka som tros vara det äldsta barnet i världen att få ett blodgruppsinkompatibelt hjärta (länk (https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-58955827)). GOSH-metoden har även införts på fler hjärttransplantationscentra runt om i Europa.

1. Robertson A, Issitt R, Crook R, Gustafsson K, Eddaoudi A, Tsang V, Burch M; A novel method for ABO-incompatible heart transplantation J Heart Lung Transplant. 2018 Apr;37(4):451-457. doi: 10.1016/j.healun.2017.05.006.Epub 2017 May 5.
2. Issitt R, Crook R, Shaw M, Robertson A; The Great Ormond Street Hospital immunoadsorption method for ABO-incompatible heart transplantation: a practical technique Perfusion 2021 Jan;36(1):34-37. doi: 10.1177/0267659120926895. Epub 2020 Jun 3.
3. Issitt R, Booth J, Crook R, Robertson A, Molyneux V, Richardson R, Cross N, Shaw M, Tsang V, Muthurangu V, Sebire NJ, Burch M, Fenton M. Intraoperative anti-A/B immunoadsorption is associated with significantly reduced blood product utilization with similar outcomes in pediatric ABO-incompatible heart transplantation. J Heart Lung Transplant. 2021 May 29:S1053-2498(21)02325-1.

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: info@glycorex.se,telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget 
Glycosorb[®] ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 60 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb[®]-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.