18:12:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorSällanköp
IndustriBetting
Gogo Lead Tech är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom lead generering samt prestationsbaserad marknadsföring online, där bolagets strategi är att förvärva bolag och tekniska plattformar inom segmentet. Verksamhet drivs via dotterbolag där kunderna är verksamma inom ett flertal branscher. Störst närvaro återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.

Kalender

2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Ordinarie utdelning GOGO 0.00 SEK
2020-06-18 Årsstämma 2019
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-14 10:01:24

Stockholm 2020-02-14

Föranlett dagens mycket aktiva handel och kraftiga kursuppgång i GOGO Lead Tech AB (publ) ("Bolaget") aktie, vill Bolaget härmed informera om att det, enligt styrelsens kännedom, inte finns någon direkt underliggande anledning eller kurspåverkande ej offentliggjord information (t.ex. nya ingångna kundavtal eller uppköpserbjudande från annan aktör) som föranleder dagens kursutveckling.