17:24:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-19 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 Ordinarie utdelning GOMERO 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning GOMERO 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning GOMERO 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning GOMERO 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning GOMERO 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning GOMERO 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Årsstämma 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriMiljö & Återvinning
Gomero Group är verksamt inom energisektorn. Bolaget utvecklar tekniska system och tillhörande tjänster för att prediktera och automatisera underhåll inom diverse industriella processer. Utbudet är brett och inkluderar tekniska uppkopplade produkter för mätning, styrning och dataanalys. Kunderna återfinns inom energidistribution, energilagring och energiproduktion samt inom elintensiv industri. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-05-15 20:07:40

Idag, tisdagen den 15 maj 2024, hölls årsstämma i Gomero Group AB (publ) lokaler med adress Kämpegatan 16, Göteborg. Årsstämman beslutade i samtliga punkter enligt styrelsens och valberedningens förslag. Till ordförande för årsstämman valdes Johan Rask.

Vid årsstämman beslutades i huvudsak följande:

Resultat- & balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- & balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 i enlighet med angiven årsredovisning.

Fritt eget kapital balanserades, enligt beslut, i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga i styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöter Johan Rask, Alf Engqvist, Fredrik Östbye, Jörgen Hentschel och Malin Sparf Rydberg. Johan Rask omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter.

Årsstämman fastställde att arvode ska utgå med sammantaget 390 000 SEK varav 130000 SEK till styrelsens ordförande samt med 65 000 SEK till respektive ledamot.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor med Ulf Johansson som huvudansvarig revisor. Det fastställdes att bolagets revisor arvoderas efter godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade om principer för tillsättande och ersättning av valberedning i enlighet med lämnat förslag.

Beslut om bemyndigande om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier. Beslutet omfattar högst 2 500 000 SEK genom nyemission av högst 500 000 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nils Lindgren, CFO

Tel. +46 (0)722 03 19 49

E-post: nils.lindgren@gomero.com

Jan-Eric Nilsson, VD

Tel. +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@gomero.com

Om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll - en viktig strategisk fråga i energiomställningen. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan optimeras samtidigt som man möter kraven på kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Gomeros produkt SIPP™ är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra kunder i nio länder med digitalisering av underhållsprocesser på transformatorstationer. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta mer effektivt med sitt underhåll. Bland Gomeros kunder finns bland annat Ellevio, Vattenfall, Lede AS, Fingrid och Deutsche Bahn.

Koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Pty. Ltd.