22:52:05 Europe / Stockholm

H&M

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDetaljhandel
Hennes & Mauritz är en detaljhandelskedja. Utbudet består av kläder, skor och accessoarer och inom koncernen återfinns även varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday samt Other Stories. Idag driver bolaget även affärsverksamhet inom heminredning via H&M Home. Verksamhet innehas inom samtliga globala regioner. Bolaget grundades ursprungligen 1947 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-03-30 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Halvårsutdelning HM B 3.25
2022-09-29 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-06-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Halvårsutdelning HM B 3.25
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-03-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Bonusutdelning HM B 6.5
2021-10-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-09-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-01 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning HM B 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-03-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-09 Halvårsutdelning HM B 0
2020-10-01 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-06-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Halvårsutdelning HM B 0
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-03 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Halvårsutdelning HM B 4.85
2019-10-03 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-06-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Halvårsutdelning HM B 4.9
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-03-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Halvårsutdelning HM B 4.85
2018-09-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-06-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Halvårsutdelning HM B 4.9
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-03-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Halvårsutdelning HM B 4.85
2017-09-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-06-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Halvårsutdelning HM B 4.9
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-03-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-06-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning HM B 9.75 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-06 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-08 Extra Bolagsstämma 2016
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-06-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Ordinarie utdelning HM B 9.75 SEK
2015-04-29 Årsstämma 2015
2015-03-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-09-25 Analytiker möte 2014
2014-09-25 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-06-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning HM B 9.50 SEK
2014-03-27 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-01-30 Bokslutskommuniké 2013
2013-09-26 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-06-19 Analytiker möte 2013
2013-06-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning HM B 9.50 SEK
2013-04-23 Årsstämma 2013
2013-03-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-30 Bokslutskommuniké 2012
2012-09-27 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-27 Analytiker möte 2012
2012-06-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-04 Ordinarie utdelning HM B 9.50 SEK
2012-05-03 Årsstämma 2012
2012-03-29 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-26 Bokslutskommuniké 2011
2011-09-29 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-06-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning HM B 9.50 SEK
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-03-31 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-01-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-09-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-24 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-01 Split HM B 1:2
2010-04-30 Ordinarie utdelning HM B 16.00 SEK
2010-04-29 Årsstämma 2010
2010-04-08 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-01-28 Bokslutskommuniké 2009
2009-09-24 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-06-25 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-05 Ordinarie utdelning HM B 15.50 SEK
2009-05-04 Årsstämma 1
2009-03-26 Kvartalsrapport 2009-Q1
1999-05-17 Split HM B 1:4
1997-05-12 Split HM B 1:5
1992-06-05 Split HM B 1:5
2022-03-31 08:00:00
Första kvartalet (1 december 2021 - 28 februari 2022)
 • H&M-gruppens nettoomsättning i lokala valutor ökade med 18 procent under första kvartalet. Omräknat till SEK ökade nettoomsättningen med 23 procent till MSEK 49 166 (40 060).
 • Väl mottagna kollektioner ledde till ökad andel fullprisförsäljning och lägre nedsättningskostnader. Samtidigt påverkades kvartalets försäljning och resultat av negativa pandemieffekter på många av koncernens stora marknader. Resultatet påverkades även av ökade tillväxtrelaterade satsningar inom främst tech och varuförsörjningskedjan.
 • Bruttoresultatet ökade till MSEK 24 260 (19 057), vilket motsvarar en bruttomarginal om 49,3 procent (47,6).
 • Rörelseresultatet ökade till MSEK 458 (-1 128), motsvarande en rörelsemarginal om 0,9 procent (-2,8). Rullande 12 månader var rörelsemarginalen 8,1 procent (-0,4).
 • Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 217 (-1 070), motsvarande SEK 0:13 (-0:65) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 3 624 (5 936).
 • Den finansiella nettokassan ökade till MSEK 17 446 (2 199). Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till MSEK 42 848 (42 432).
 
 • H&M-gruppen har pausat all försäljning i Ryssland, Belarus och Ukraina. Totalt rör det sig om 185 butiker samt onlineförsäljningen i Ryssland.
 • Nettoomsättningen 1 - 28 mars 2022 ökade med 6 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 11 procent.
 • H&M fortsätter att expandera till fler marknader. I mars öppnades den första H&M-butiken framgångsrikt i Kambodja via franchise. Ytterligare nya H&M-marknader under 2022 blir Ecuador, Kosovo och Nordmakedonien samt via franchise i Costa Rica och Guatemala. Under 2023 planerar H&M att öppna sin första butik i Albanien.
 • H&M-gruppen integrerar sin års- och hållbarhetsredovisning som publiceras idag. Där framgår bland annat att klimatmålen stärkts ytterligare, att användandet av återvunna material tredubblats samt att användandet av plastförpackningar minskat kraftigt.
 • Årsstämma hålls den 4 maj 2022 med beslut bland annat om styrelsens förslag till utdelning om 6:50 kronor per aktie att utbetalas i två delar samt bemyndigande om återköp av aktier för inlösen om 3 miljarder kronor.

"Vi är djupt oroade över kriget i Ukraina och vi följer utvecklingen noga. Vi sluter upp bakom alla runt om i världen som vädjar om fred. Återigen måste vi vara flexibla och agera snabbt utifrån de ändrade förutsättningarna. H&M-gruppen, H&M Foundation och Erling-Perssons Stiftelse har hittills donerat cirka MSEK 170 samt kläder och andra förnödenheter till bland annat UNHCR, Rädda Barnen, Röda Korset och UNICEF", säger Helena Helmersson, vd.
Kommentar av Helena Helmersson, vd                                                           

"Efter att ha avslutat förra året med en försäljning som var tillbaka på samma nivå som innan pandemin och med en stark finansiell ställning inledde vi det nya året med ökade satsningar för att skapa en ännu bättre grund för långsiktig tillväxt. Satsningarna handlar framförallt om att fortsätta utveckla kundupplevelsen genom att till exempel ytterligare bredda sortimentet och integrera försäljningskanalerna, fortsätta investera i infrastruktur som tech och varuförsörjningskedjan men också i förnybar energi och hållbara material.

Utöver de generella följdeffekterna av pandemin såsom exempelvis störningar och förseningar i varuförsörjningskedjan, drabbades flera av våra viktiga marknader av en ny våg av pandemin under första kvartalet. Trots det såg vi en återhämtning av försäljningen i fysisk butik jämfört med föregående år samtidigt som onlineförsäljningen fortsatt var bra. Detta visar värdet av att ha både fysiska och digitala kanaler som stärker och kompletterar varandra. Väl mottagna kollektioner gjorde att fullprisförsäljningen fortsatte att öka och att prisnedsättningarna därför minskade mer än väntat.

Vi är djupt oroade över kriget i Ukraina och sympatiserar med alla människor som drabbas. Vi stängde våra butiker i Ukraina med hänsyn till medarbetares säkerhet. Sedan början av mars är all försäljning pausad även i Ryssland och Belarus. H&M-gruppen, H&M Foundation och Erling-Perssons Stiftelse har hittills donerat cirka MSEK 170 samt kläder och andra förnödenheter till bland annat UNHCR, Rädda Barnen, Röda Korset och UNICEF. H&M-gruppen värnar om samtliga medarbetare och vi sluter upp bakom alla runt om i världen som vädjar om fred.

Förutom effekterna kopplade till den pausade försäljningen i Ryssland, Belarus och Ukraina så ligger koncernens övriga planer fast. Vi har en god flexibilitet som gör att vi kan agera snabbt utifrån ändrade förutsättningar i vår omvärld. Vi har ett väl positionerat kunderbjudande och har fullt fokus på att möta kundernas ständigt ökande förväntningar på prisvärt och hållbart mode.

H&M-gruppen tar ytterligare steg mot att erbjuda kunderna mer hållbara produkter. Vi integrerar vår års- och hållbarhetsredovisning som publiceras idag. I den framgår bland annat att vi tredubblat användandet av återvunna material och stärkt våra ambitiösa klimatmål ytterligare. Läs gärna mer om det och vårt hållbarhetsarbete på hmgroup.com."

Kommunikation i samband med tremånadersrapporten

Tremånadersrapporten, 1 december 2021 - 28 februari 2022, publiceras kl. 08.00 CEST den 31 mars 2022, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: http://emea.directeventreg.com/registration/3588167.

För bokning av intervjuer i samband med tremånadersrapporten den 31 mars 2022, vänligen kontakta Kristina Stenvinkel, telefon 070-796 54 40, stenvinkel@hm.comeller Iñigo Sáenz Maestre, presschef, telefon 072-980 53 52, inigo.saenz@hm.com.

Kontakt

Nils Vinge, IR-chef                            08-796 52 50
Helena Helmersson, vd                    08-796 55 00 (växel)
Adam Karlsson, finanschef               08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 08.00 (CEST). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.