18:13:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-28 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2024-06-27 Årsstämma 2024
2024-04-18 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2023-06-14 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-17 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2022-06-16 Årsstämma 2022
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-03 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-24 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2020-06-23 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-01 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-17 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2015-04-16 Årsstämma 2015
2015-04-16 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-07-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-03-05 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-25 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-07 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2013
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Årsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-09 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-06 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2010-04-30 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-12 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2009-04-29 Årsstämma 1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Hansa Biopharma är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer, som vidare används för att studera patienter som lider av sällsynta immunologiska sjukdomar. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom organtransplantation och vid ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys.
2023-07-19 08:00:00

Lund, Sverige, 19 juli 2023. Hansa Biopharma ("Hansa"), en pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska sjukdomar, tillkännagav idag att den första patienten behandlats med imlifidase i en prövarinitierad fas 2-studie inom ANCA (antineutrofila cytoplasmaantikroppar )-associerad vaskulit . Detta är den första studie som utvärderar imlifidase, som är Hansas första generation av IgG-klyvande enzym, i denna patientpopulation.

Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Biopharma: "Studien är ett viktigt steg framåt i utvecklingen av vår teknikplattform och pipeline med läkemedelskandidater för sällsynta immunologiska sjukdomar och tillstånd. Det finns ett stort behov av såväl ny som förbättrad behandling inom det autoimmuna sjukdomsomådet. Vår huvudkandidat imlifidase har potential att tillgodose detta, vilket framgår av våra kliniska studier inom Goodpastures sjukdom (anti-glomerulär basalmembran "anti-GBM" sjukdom)[1] och Guillain-Barrés syndrom ("GBS"). Vi ser fram emot resultaten från den pågående studien inom ännu en autoimmun sjukdom, och det är spännande att utforska imlifidase potential att kunna hjälpa ännu fler patienter med allvarliga autoimmuna sjukdomar och tillstånd."

Studien är en enarmad fas 2-studie som leds av Dr. Adrian Schreiber och Dr. Philipp Enghard, vid Charité Universitätsmedizin-kliniken, Berlin, Tyskland. Studiens primära syfte är att bedöma imlifidas effekt och säkerhet, tillsammans med standardbehandling, vid behandling av patienter med lungblödningar orsakade av svår ANCA-associerad vaskulit.

Dr Philipp Enghard, Division of Nephrology and Internal Intensive Care Medicine, Charité Universitätsmedizin, Berlin, och medansvarig prövare för studien: "Det finns mycket få behandlingsalternativ som ger en snabb kontroll av sjukdomsaktiviteten hos patienter med ANCA-associerad vaskulit. Vi tror att imlifidase utgör en lovande möjlighet för den här typen av antikroppsrelaterade sjukdomar. Tack vare en nästan omedelbar och mycket effektiv reduktion av antikroppsnivåerna har imlifidase potential att bli en kraftfull kandidat som ny behandling av ANCA-associerad vaskulit, särskilt hos patienter med svår aktiv sjukdom".

Totalt kommer 10 patienter med svår ANCA-associerad vaskulit och akut andnödssyndrom (ARDS) till följd av lungblödning att behandlas med imlifidase och standardbehandling som består av immunosuppressiv standardbehandling enligt sjukhusets protokoll samt intensivvård. Man ska bedöma imlifidas effekt och säkerhet genom att utvärdera serokonversion och ANCA-antikroppstitrar, samt biverkningar, dödlighet och förbättring av lung- och njurfunktion under en 6 månader lång observationsperiod.

ANCA-associerad vaskulit är en samling tillstånd som drabbar cirka 30 personer per miljon varje år i EU och USA.[2,3] Sjukdomen kännetecknas av förekomsten av anti-neutrofila IgG cytoplasmaantikroppar[4] riktade mot antigener som uttrycks av neutrofiler. Neutrofiler är en typ av vita blodkroppar som ingår i kroppens immunförsvar. ANCA-antikropparnas inbindning till antigenen hos neutrofilerna triggar patientens immunförsvar och leder till skador på blodkärlen[5] vilket kan påverka flera organ, oftast lungor och njurar vars funktion snabbt försämras. Sjukdomsförloppet leder till terminal njursjukdom hos 25 procent av patienterna.[6] De allvarligaste fallen som involverar lungorna leder till lungblödningar med efterföljande andningssvikt.[7]

Mer information om studien finns i EU:s register över kliniska prövningar. EudraCT-nummer: 2021-004706-22 (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2021-004706-22)

Referenser

1. Uhlin F, et al. J Am Soc Nephrol. 2022 Apr;33(4):829-838.
2. Berti A, et al. Arthritis Rheum atol. 2017;69.
3. Rathmann J, et al. RMD Open. 2023;9:e002949.
4. Jennette JC, et al. 2012 Arthritis and rheumatism. 2013;65(1):1-11.
5. Falk RJ, Jennette JC. The New England journal of medicine. 1988;318(25):1651-7.
6. Booth AD, et al. American journal of kidney diseases. 2003;41(4):776-84.
7. Flossmann O, et al. Annals of the rheumatic diseases. 2011;70(3):488-94.

--- SLUT PÅ PRESSMEDDELANDET ---