01:35:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom organtransplantation och vid ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys.

Kalender

2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-24 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2020-06-23 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-01 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-17 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2015-04-16 Årsstämma 2015
2015-04-16 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-07-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-03-05 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-25 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-07 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2013
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Årsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-09 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-06 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2010-04-30 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-12 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2009-04-29 Årsstämma 1
2020-09-24 20:15:00

Studien visar att imflidase snabbt eliminerar anti-GBM-antikroppar och att två tredjedelar av patienterna inte behövde dialys sex månader efter behandling. 

Positiva data visar på möjligheten till ökad njuröverlevnad vid sjukdomen anti-GBM och markerar en viktig milstolpe för expansionen av imlifidase utanför transplantationsområdet. 

Lund, 24 september 2020. Hansa Biopharma ("Hansa"), ledaren inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelar idag positiva resultat från en prövarinitierad fas 2-studie som utvärderar säkerheten, tolerabiliteten och effekten av imlifidase hos 15 patienter med svår anti-GBM.

Sjukdomen Anti-GBM, även kallad Goodpastures sjukdom, är en allvarlig autoimmun njursjukdom där immunförsvaret utvecklar IgG-antikroppar mot det glomerulära basalmembranet (GBM), vilket leder till en akut immunattack som orsakar akut njurskada och, hos vissa patienter, även lungskada. 

Anti-GBM är en sällsynt och akut immunologisk sjukdom med ett betydande medicinskt behov utöver nuvarande behandling. Sjukdomen drabbar cirka 1,5 på en miljon människor årligen. En majoritet av patienterna förlorar njurfunktionen, vilket kräver kronisk dialys och njurtransplantation. I allvarliga fall kan anti-GBM-sjukdom leda till döden.

De första lovande resultaten har sammanställts och slutsatsen är att imlifidase potentiellt kan leda till längre njuröverlevnad hos patienter med sjukdomen anti-GBM, tack vare en snabb eliminering av anti-GBM-antikroppar hos patienter med diagnostiserad anti-GBM. 

Fas 2-studien av anti-GBM omfattade 15 personer, sex kvinnor och nio män med en genomsnittsålder på 61 år (spannet 19-79 år), rekryterade vid center i nio europeiska länder, däribland Sverige, Danmark, Tjeckien, Frankrike och Österrike.

Vid studiens start, före behandling med imlifidas, var tio av patienterna beroende av dialys varav fem var oliguriska/anuriska, medan fem patienter inte behövde dialys, men hade en eGFR-nivå på under 15 ml/min. Sex timmar efter behandling med imlifidase hade ingen patient anti-GBM-antikroppsnivåer som överskred normala intervall. 

Efter sex månader var tio patienter oberoende av dialys (genomsnittlig eGFR 27 ml/min). Fyra patienter var beroende av dialys, medan en patient hade avlidit (ej relaterat till imlifidase-behandlingen). Imlifidase säkerhetsprofil i populationen ansågs god.

"De positiva resultaten från fas 2-studien tyder på en potential för behandlingen och därmed möjlighet att öka chanserna till längre njuröverlevnad hos svårbehandlade patienter med sjukdomen anti-GBM", säger studiens ansvarige prövare Mårten Segelmark, professor i nefrologi vid Lunds universitet och Linköpings universitet.

"Det positiva utfallet från fas 2-studien av sjukdomen anti-GBM är mycket uppmuntrande. Anti-GBM är den första IgG-medierade sjukdomen utanför transplantation, där imlifidase har visat sig stoppa en immunologisk attack. Detta är en viktig milstolpe i Hansa Biopharmas strävan att utveckla potentiellt livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar, där det finns ett betydande otillfredsställt medicinskt behov", säger Søren Tulstrup, VD och koncernchef Hansa Biopharma.

Hansa Biopharma erhöll särläkemedelsstatus för imlifidase som behandling vid sjukdomen anti-GBM både i EU och USA under 2018.

Hansa Biopharma håller en kapitalmarknadsdag den 29 oktober 2020 i Köpenhamn, där det kommer att lämnas mer information om fas 2-studien av anti-GBM. För mer information och för att registrera sig på kapitalmarknadsdagen, se länk (https://hansa.eventcdn.net/2020cmd/)

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2020 kl. 20:15.