00:57:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Hansa Biopharma är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet är en enzym som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom organtransplantation och vid ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys.

Kalender

2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-24 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2020-06-23 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-01 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-30 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2018-05-29 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-09 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-17 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2015-04-16 Årsstämma 2015
2015-04-16 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-07-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-03-05 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-25 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-07 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2013
2013-02-07 Bokslutskommuniké 2012
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Årsstämma 2012
2012-02-09 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-09 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-06 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2010-04-30 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-12 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Ordinarie utdelning HNSA 0.00 SEK
2009-04-29 Årsstämma 1
2021-03-01 08:00:00

Magnus Korsgren kommer att leda forskningen och utvecklingen av Hansas egenutvecklade enzymteknikplattform i en tid när bolaget också expanderar till nya terapeutiska områden

Lund, 1 mars 2021. Hansa Biopharma, som är pionjär inom immunmodulerande enzymteknologi för behandlingar av sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade sjukdomar, meddelar i dag att Magnus Korsgren, M.D, Ph.D, blir ny Vice President och Head of Research and Development.

Magnus Korsgren kommer att leda arbetet med att främja Hansa Biopharmas pipeline av läkemedelskandidater för sällsynta immunologiska sjukdomar baserade på bolagets egenutvecklade plattform för IgG-klyvande enzymteknik. Hansas främsta tillgång, imlifidase, fick villkorat godkännande under varumärket Idefirix[®](imlifidase) inom EU i augusti 2020 för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna njurtransplantationspatienter. Imlifidase utvärderas nu även kliniskt för tre ytterligare indikationer: behandling av Goodpastures sjukdom (Anti-GBM antikroppssjukdom), vid Guillain-Barres syndrom (GBS) och vid antikroppsmedierad transplantatavstötning (AMR) efter njurtransplantation. Hansa har också prekliniska program inom genterapi och cancer, och utvecklar nästa generation enzymer, NiceR. 

"Magnus Korsgrens omfattande internationella erfarenhet av translationell medicin och läkemedelsutveckling kommer att vara mycket värdefull för våra fortsatta ansträngningar att bygga en pipeline av läkemedelskandidater inom transplantation, autoimmuna sjukdomar och fler områden", säger Christian Kjellman, Chief Scientific Officer och Chief Operativ Officer.

Magnus  Korsgren har en lång och omfattande bakgrund från life science-industrin och den akademiska världen inom både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, med särskilt fokus på immunologiska mekanismer vid inflammatoriska luftvägssjukdomar, onkologi och kardiovaskulär medicin. Han har mer än 15 års erfarenhet från ledande befattningar i en mängd olika läkemedels- och bioteknikföretag, bland annat Ferring, AstraZeneca, BioInvent och Novartis.

Magnus Korsgren är certifierad i klinisk farmakologi och har publicerat mer än 30 originalartiklar, review-artiklar och bokkapitel.

"Jag ser fram emot att bli en del av det mycket innovativa teamet på Hansa Biopharma", säger Magnus Korsgren. "Det här är ett utmärkt tillfälle för mig att hjälpa Hansa att bli pionjärer inom nästa våg av forskning baserad på dess plattform för klyvande enzymteknik och att föra nya terapier från laboratoriet till patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar."

Magnus Korsgren tillträder sin nya tjänst den 1 april i år.
 
Informationen lämnades för publicering genom kontaktpersonen nedan kl. 08.00 (CET) den 1 mars 2021.

Kontaktuppgifter
Klaus Sindahl
Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
M: +46 (0) 709 298 269
E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Katja Margell
Head of Corporate Communications
Hansa Biopharma
M: +46 (0) 768 198 326
E: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, genterapi och cancer.

Bolagets främsta produktkandidat, imlifidase, är ett unikt antikroppsklyvande enzym under utveckling som kan möjliggöra njurtransplantation av högsensitiserade patienter, och har potential att utvecklas ytterligare inom transplantation av andra solida organ och vävnader, samt akuta autoimmuna sjukdomar.

Imlifidase har beviljats ett villkorligt godkännande inom EU för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna patienter som ska genomgå njurtransplantation med en positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator.

Hansas forsknings- och utvecklingsprogram är även inriktat på att ta fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, med potential att möjliggöra upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar genterapi och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har även verksamhet i flera länder i Europa samt USA.

Hansa Biopharma
Scheelevägen 22
223 63 Lund, Sverige
Telefon: +46 46 16 56 70
www.hansabiopharma.com

Nasdaq OMX Stockholm